Alle kan få det svært. Alle kan komme ud for at stå alt for alene med tilværelsens udfordringer. Om det er at finde ind i det fællesskab, de andre ser ud til at have så nemt ved i de yngre år, at håndtere tilværelsen når børnene er flyttet hjemmefra – og der pludselig er lidt for tomt i stuen, eller om det er at håndtere tabet af en partner i slutningen af livet. Ensomhed kan ramme os alle – før eller siden.

 

Tekst: Helle Erenbjerg, Foto: Mads Danquah

Ovenstående er netop tanken bag partnerskabet ABC for Mental Sundhed, et initiativ der i korte træk går ud på at hjælpe os med, hvad man selv kan gøre for at fremme egen og andres mentale sundhed og få flere med i fællesskabet.

”Hvordan vi møder ensomhed opleves forskelligt set henover et langt liv. Det kan handle om alt fra det kvantitative – antallet af sociale relationer – og til det kvalitative; er der glæde og nærvær i de relationer, vi har.

Der er mange typer af ensomhed, og der er mange årsager til, at vi oplever ensomhed. Mit personlige udgangspunkt er, at jeg som ung rejste til England og blev gravid i et ret dårligt forhold. Jeg havde ikke noget socialt netværk, og jeg havde svært ved at håndtere situationen. Samtidig arbejdede jeg på en psykiatrisk afdeling på et hospital og på den lokale pub. Her blev jeg optaget af, hvad der kendetegner dem, som klarer belastninger bedre end andre både praktisk og følelsesmæssigt.” Sådan fortæller seniorforsker og initiativtager Vibeke Koushede, der siden 2015 har stået i spidsen for ABC for Mental Sundhed, der bygger på de tre grundpiller: Gør noget aktivt, gør noget sammen, gør noget meningsfuldt.

Og ifølge Vibeke Koushede og ABC for Mental Sundhed, så er det især nærvær i vores relationer til andre og det at være en del af et fællesskab, som styrker vores mentale sundhed og gør os robuste, når livet rammer os, der hvor det gør mest ondt.

”Vi ved at vores mentale sundhed er mindst lige så vigtig som vores fysiske sundhed, og vi ved at det styrker vores mentale sundhed at være med i – og bidrage til fællesskabet. Så alene dét at gøre noget sammen med nogen, er ekstremt vigtigt for vores mentale sundhed. Det, at man kan mærke, at der er nogen, der kan bruge én, at man bidrager, ABC for Mental Sundhed ABC for Mental Sundhed er den første forskningsbaserede indsats, der retter sig mod hele befolkningen.

Under de tre overskrifter Gør noget aktivt, Gør noget sammen, Gør noget meningsfuldt giver den os et positivt og handlingsorienteret fokus på mental sundhed.

Du kan få inspiration og læse meget mere på abcmentalsundhed.dk

 

ABC for mental sundhed 

ABC for Mental Sundhed er den første forskningsbaserede indsats, der retter sig mod hele befolkningen. Under de tre overskrifter Gør noget aktivt, Gør noget sammen, Gør noget meningsfuldt giver den os et positivt og handlingsorienteret fokus på mental sundhed. Du kan få inspiration og læse meget mere på  ABCmentalsundhed.dk  

ABC for Mental Sundhed og Europæisk Frivillighovedstad 2018 arbejder sammen om at se på, hvordan vi kan styrke danskernes mentale sundhed gennem frivillige fællesskaber. 

Vidste du: 

At du ved at gøre noget for andre, arbejde for en mærkesag, udfordre dig selv eller hjælpe nogen på anden vis, har næsten tre gange så stor sandsynlighed for at have god mental sundhed som personer, der ikke gør? 

 

 

En del af flokken

Som menneske er det noget helt grundlæggende at føle, at vi hører til i en flok, i et fællesskab med andre. Men det skal være et fællesskab, hvor vi har chancen for at møde ligesindede. Derfor er det vigtigt for ABC for Mental Sundhed, at der findes mange forskellige muligheder for at deltage i et fællesskab.

”Vi har alle sammen brug for at høre til et sted. Vi føler os ikke nødvendigvis som en del af flokken, hvis vi ikke har noget tilfælles med de andre, hvis vi ikke kan dele det, vi oplever som vigtigt. Det kan være den unge, der har svært ved at forstå eller begå sig i det sociale spil i klassen, men så til gengæld er rigtig god til håndbold og finder ligesindede dér,” siger Vibeke Koushede og understreger: Der er brug for mange forskellige fællesskaber i et samfund.

Og selvom det hører med til menneskelivet, at vi i kortere eller længere perioder af vores liv kan opleve ensomhed, kan savne nære gode relationer eller fællesskaber at være i, så får flere og flere svært ved at slippe ud ensomhedens mørke skygge. Alene i løbet af de seneste syv år er antallet af danskere, der angiver at de trives dårligt steget fra 10 procent til 13,2 procent. Det betyder at flere end hver 10. af os oplever at have det svært, at være i dårlig form rent mentalt. Det er skidt for den enkelte og det er skidt for samfundet.

”Det er en udvikling, vi har set gennem mange år. Og derfor skal vi sætte ind med løsninger, der forebygger ensomhed og fremmer trivsel, vi kan ikke bare tro, at vi kan behandle os ud af problemerne. Mental sundhed er noget, vi skaber sammen – og vi har et fælles ansvar for hinanden: jo flere der trives i en familie og i samfundet, jo større overskud til at hjælpe, dem der har behov.