Aarhus – med hjerne og hjerte

Hjælp, når hukommelsen pludselig svigter midt i supermarkedet. Tryghed, når man er faret vild i byen og ikke kan finde bussen hjem. Forståelse, når talen ikke helt hænger sammen og tålmodighed, når tingene tager tid. Aarhus skal være en by, hvor det er er rart og trygt at færdes med demens.

 

Når du møder et menneske med demens

  1. Bevar respekten for mennesket, som det menneske var engang.
  2. Skaf dig viden om sygdommen.
  3. Tal langsomt og tydeligt – men ikke nødvendigvis højere. Man bliver ikke døv af en demenssygdom.
  4. Vær konkret. Undgå metaforer, ironi og sarkasme.
  5. Formuler dig kort. Undgå lange, indviklede sætninger i et abstrakt sprog. Giv plads til pauser og stilhed, så personen med demens får ro til at svare.
  6. Stil nysgerrige spørgsmål om emner, som den demente kan relatere sig til. Spørg kun om en ting ad gangen og vent på svar, inden du fortsætter.
  7. Selv om det kan være fristende, er det ofte nytteløst at forsøge at få en person med demens til at forholde sig til realiteterne. Demenssygdommen vil gradvist gøre det sværere at fastholde bevidstheden om nuet.
  8. Sørg for at jeres samtale foregår i et rum uden forstyrrelser, der kan distrahere vedkommendes koncentration. Sluk for radio eller tv.
  9. Hold øjenkontakt og skab nærhed i rummet og en afslappet atmosfære. Vær ikke bange for den fysiske kontakt.
  10. Vær opmærksom på dit tonefald og dit stemmeleje. Tænk på, at dit kropssprog kan være med til at understøtte det, du siger. Mennesker med demenssygdomme er rigtig gode til at aflæse kropssprog – også når de sproglige færdigheder bliver dårlige.

Kilde: Samvirke/Alzheimerforeningen