Folk kan dø ude i kulden. De kommer ikke ind andre steder. Da det gik op for mig, meldte jeg mig som frivillig på Vinterherberget.” Sådan siger Robin Jæger, 20 år, som er frivillig nattevagt denne kolde vinternat.

VITAL’s medarbejder har deltaget i vagt sammen med en ansat og to andre frivillige på Aarhus Vinterherberg for hjemløse i Mindegade.

Opgaven var at lave suppe, kaffe m.m., servere og sørge for, at der anvises en seng. De frivillige går også runder på stuerne og ser til, at der er nattero.

Der blev hurtigt fyldt op, af primært rumænske og polske flaskesamlere og tiggere. Mange af dem misbrugere.

Der blev spist store mængder skoldhed suppe og drukket kaffe. De hjemløse var medtagne af kulden. Brugerne gik tidligt til ro, trætte efter en dag udenfor.

Når Robin Jæger ikke er nattevagt, passer hun sin uddannelse på gymnasiet. Hun vil gerne hjælpe dem, som er svigtet af andre. De hjemløse lever i snit 17 år kortere end dem med fast bopæl. Hun oplever, at indsatsen medfører et længere og bedre liv for de hjemløse.

Hun siger: “Hvis jeg ikke kommer, er det måske nødvendigt at lukke internatet ned den nat. Så er der ingen seng til den hjemløse.”

Hun får også et personligt udbytte, fordi hun får kompetencer til at kommunikere med mennesker med en helt anden baggrund. Specielt om natten taler de frivillige rigtig godt med brugerne og med hinanden.

“Jeg har f.eks. lært at gøre mig forståelig overfor en psykotisk mand, der ikke taler dansk. Næsten alle her taler jo ikke, eller kun dårligt, det danske sprog. Vi klarer os med fagter og intuition,” siger hun.

 

Læge og frivillig

Vibeke Jacobsen på 63 år er også frivillig på tredje år. Hun henter brød og hjælper bl.a. med at servere aftensmad.

Hun er uddannet læge og virker forsat som vikar indenfor sit fag.

Hun kom ind i arbejdet ved en tilfældighed.

“Jeg læste i Lokalavisen, at de manglede frivillige hjælpere til herberget. Jeg synes, det var så godt et formål at tilbyde en seng til hjemløse. Det er rart at kunne hjælpe til her,” fortæller hun.

Hun oplever også, at det er en fordel at arbejdet foregår i vinterhalvåret. Så kan sommerperioden bruges til andre ting.

 

Meningsfyldt at hjælpe

Niels Durhuus er en af de ansatte på Vinterherberget og en erfaren medarbejder. Det er hans fjerde sæson. Han er ansat 12 timer om ugen.

Han er cand. mag i diakoni og trives ved det kristelige grundlag, der tilbydes af Kirkens Korshær.

“Det er så meningsfyldt og givende at møde de mennesker, der befinder sig på samfundets absolutte bund. De har al grund til at føle sig svigtet,” siger Niels Durhuus.

For ham er det vigtigt at vinde gæsternes tillid:

“Jeg vil vise dem, at jeg vil dem noget godt. Det er en stor tilfredsstillelse for mig, når jeg vinder deres tillid. Jeg prøver at gøre en forskel i deres liv, fx ved at give dem en tro på en fremtid”.

Niels Durhuus understreger vigtigheden af de frivilliges indsats.

“Vi holder fælles aftener for de frivillige, hvor vi gør status og lærer hinanden at kende. Vi vil gerne anerkende den store indsats, de frivillige yder. Herberget og de hjemløse er helt afhængige af de frivillige”, siger Niels Durhuus.

Der er 80 frivillige tilknyttet, udover de fire ansatte. Herberget oplyser, at gruppen i høj grad kan deles i to: en ungegruppe under 35 og en seniorgruppe over 50.

 

Aarhus Vinterherberg

Aarhus Vinterherberg tilbyder et måltid mad og et sted at sove til hjemløse. Herberget er åbent hver dag fra kl. 20 – 08 og drives af Kirkens Korshær.

 

Vil du være frivillig i Aarhus Vinterherberg?

Vinterherberget bruger frivillige i aften- og nattevagter.  Kontakt Vinterherberg Aarhus på e mail: vinterherberg@kirkenskorshaer.dk eller mobil: 2333 343

TEKST Claus Rasmussen FOTO Mathilde Bech