Alkohol forbindes ofte med livskvalitet

Alting med måde – også alkohol, der til trods for sine usunde egenskaber af mange forbindes med livskvalitet. Og dét er sundt.

 

Fra et sundhedsmæssigt synspunkt er der ingen grund til, at voksne holder sig helt fra alkohol. Til gengæld er der god grund til at holde sig inden for Sundhedsstyrelsens anbefalede genstandsgrænser på syv genstande om ugen for kvinder og 14 for mænd og til at fordele indtaget jævnt henover ugen. For alkohol er kræftfremkaldende og har derudover negativ indflydelse på mere end 60 forskellige sygdomme. Intet alkoholforbrug er risikofrit, og risikoen for kræft er større, jo mere man drikker. Det drejer sig især om kræft i mund, svælg og lever for både mænd og kvinder, kræft i tarmen hos mænd og brystkræft hos kvinder. Men det er heldigvis aldrig for sent at skære ned på sit forbrug, og hvis man bare drikker lidt mindre alkohol, reducerer man risikoen for kræft betydeligt. Sammenhængen mellem alkohol og livsstilssygdomme er kompleks. For mens man ikke skal drikke alkohol for sin sundheds skyld, tyder undersøgelser på, at et lille alkoholforbrug på en halv til en hel genstand om dagen nedsætter risikoen for at udvikle en hjertesygdom, uden at det øger kræftrisikoen. Det er alkoholen i sig selv, der mindsker risikoen, så det er ligegyldigt, om du drikker vin, øl eller champagne. ”Hvis alkohol ikke allerede var en del af vores kultur, er jeg overbevist om, at myndighederne ville gøre en stor indsats for at forhindre udbredelsen og med god grund.” Overlæge Lars Retterstøl, Oslo Universitetssygehus

 


Hvad er med måde?

Vi kender alle historierne om, at alkohol kan have en gavnlig indflydelse på helbredet. ”Et glas rødvin om dagen er til gavn for helbredet” og ”årsagen til, at jeg er blevet så gammel er, at jeg har startet hver dag med en snaps,” lyder nogle af dem. Og vi kan godt lide at høre dem. Men der er række råd til, hvad med måde dækker over, når det handler om alkohol og sundhed:

 • Intet alkoholforbrug er risikofrit for dit helbred.
 • Drik ikke alkohol for din sundheds skyld.
 • Du har en lav risiko for at blive syg på grund af alkohol ved et forbrug på 7 genstande om ugen for kvinder og 14 for mænd.
 • Du har en høj risiko for at blive syg på grund af alkohol, hvis du drikker mere end 14/21 om ugen.
 • Stop før 5 genstande ved samme lejlighed.
 • Er du gravid – undgå alkohol.
 • Prøver du at blive gravid – undgå alkohol for en sikkerheds skyld.
 • Er du ældre – vær særlig forsigtig med alkohol.

Det er vigtigt at være ekstra opmærksom på alkohols negative helbredseffekter jo ældre, vi bliver, hvilket også fremgår af den ene af rådene. Det skyldes:

 • Ældre har mindre væske i kroppen, derfor bliver promillen højere.
 • Med alderen har kroppen sværere ved at klare alkohol.
 • Alkohol kan forringe medicinens effekt og øge bivirkningerne.