Synslinjen er et tilbud om at snakke med en i samme situation. 

 

”Mit syn bliver dårligere. Kan jeg mon fortsat passe mine børnebørn.”?

 

Det er et af de spørgsmål, der rejses overfor de frivillige rådgivere i Synslinjen, der rådgiver om synstab. Det fortæller Kirsten Fogh, som selv er en af rådgiverne. Hos telefonrådgivningen Synslinjen kan både mennesker med synstab, pårørende og fagpersoner få vejledning og støtte. Rådgivningen er bemandet med frivillige, og borgere fra hele landet kan ringe ind og få anonym rådgivning. Vi har mødt nogle af de frivillige, der bemander telefonerne på telefonrådgivningen, der er landsdækkende men placeret i Aarhus. Michael Lind på 49 år er svagsynet efter en nethindeløsning og rådgiver hos Synslinjen. Der er blot tre procent af synet tilbage hos ham. Han mistede synet som voksen og har oplevet den store krise, den situation gav ham og hans familie.

Han siger om telefonlinjen: ”Vi får alle slags opkald. Der findes synslinjen er et tilbud om at snakke med en i samme situation ikke en bestemt type af person, der ringer op. Og det er ikke særlige emner, der dominerer.”

 

Supplement til tilbuddet fra det offentlige

 

De svagsynede har oftest været hos læge og sygehus, men der er stadigvæk mange spørgsmål, der trænger sig på. Nogle kan være i svær krise, mens andre blot vil vende praktiske problemer for at få en ny hverdag til at fungere. Cirka 80 procent af menneskets sanseindtryk kommer fra synet, så det er en stor ændring af livet, når synet svinder.

 

Michael Lind siger om samtalerne: ”Vi har tid til at lytte, og tager os den nødvendige tid. Hele familien bliver ramt. Min erfaring er, at det især er hårdt for børnene, hvis deres far eller mor mister synet. De kan opleve en stor sorg. Så vores rådgivning retter sig også mod de pårørende, der gerne vil have en snak eller konkrete råd.”

 

Hjælp til at komme ovenpå igen

 

Rådgiverne vil gerne give optimisme i Synslinjen.

 

”Jeg plejer at sige, at nok lukkes noget, når synet forsvinder. Men så åbnes der op for noget andet, livet er jo slet ikke slut, og i rådgivningen forsøger vi at hjælpe de svagsynede videre,” slutter Michael Lind.

 

Dansk Blindesamfunds Aktivitetshus

 

Merete Ravn Poulsen er driftsleder i Dansk Blindesamfunds lokaler på Sønder Allé 10 i Aarhus, og Synslinjen henviser ofte til tilbuddene i Dansk Blindesamfund. Her kan man møde andre mennesker i samme situation.

 

”De fleste af vores brugere er over 70 år, selvom der kommer brugere i alle aldre. Vi har blandt andet forskellige hobby-aktiviteter som højtlæsning og strikning. Så er her kaffe, og vi spiser sammen. Det betyder så meget at møde ligesindede. Specielt det at spise oplever mange svagsynede som et problem, man spilder ofte mere. Men her i Sønder Alle er alle i samme båd og man kan slappe af.” ”Vi tilbyder også en række kurser i Blindes Oplysningsforbund, og det er kurser af høj kvalitet tilrettelagt specielt for svagsynede.

 

Fakta om synslinjen

 

Synslinjen er for personer med synsnedsættelse eller deres pårørende, og man behøver ikke være medlem af Dansk Blindesamfund for at henvende sig. Synslinjen er skabt i et samarbejde mellem Øjen- afdelingen på Aarhus Universitets Hospital og Dansk Blindesamfund. Synslinjen tilbyder ikke praktisk hjælp, men rådgiverne kan henvise til konsulenter fra Dansk Blindesamfund og formidle et besøg i hjemmet, hvor konsulenter vurderer, hvad familien har behov for. Konsulenterne kan også hjælpe med at få søgt assistance hos kommunen. Det er anonymt at henvende sig.

 

Kontakt Synslinjen på telefon 4580 0010

 

Tekst: Claus Rasmussen