Det bedste er at gøre en forskel

Karl-Heinz Westarp er frivillig bisidder ved FrivilligCenter for Seniorer.

 

Vi satte Karl-Heinz Westarp stævne i vores lokaler i Klostergade 35, og fik en god snak om frivillighed, bisidderrollen og om hvorfor det giver mening. Karl-Heinz er en meget aktiv senior, og det nyder både vi i FrivilligCenter for Seniorer (FCS) og en del af byens borgere godt af. Han er en del af den gruppe af frivillige neutrale bisiddere, som er organiseret ved FCS.

 

Det handler om tryghed

”Arbejdet bærer lønnen i sig selv,” siger Karl-Heinz, når han skal forklare, hvorfor han er frivillig bisidder.

 

Så kan det vist ikke blive mere frivilligt. Han er ikke i tvivl om, at bisidderordningen er en vigtig og relevant, social opgave, for det drejer sig om medmenneskers tryghed. En tryghed, som er alfa og omega for de mennesker, bisidderne hjælper ved blot at være tilstede – være ekstra øjne og ører. Bisidderne skaber sikkerhed. Karl-Heinz begyndte som aktiv, frivillig bisidder i 2014 – dengang den frivillige bisidderordning blev organiseret under Aarhus Kommune. Frivilligt virke har altid været en naturlig og vigtig del af hans liv, fordi det giver mulighed for at kombinere det at gøre noget godt for andre mennesker med selv at få noget ud af det socialt. Det sociale aspekt gør frivilligt arbejde attraktivt, siger han.

 

Et vigtigt projekt

”Ordningen er til stor gavn for mennesker i svære og uvante situationer. Det kan dreje sig om nye livssituationer som sygdom, skilsmisse, arv, hussalg og meget mere,” fortæller Karl-Heinz.

 

”Vi og vores ”klienter” opfatter vores hjælperolle som meget meningsgivende, for det hjælper både ældre og mennesker uden kendskab til love og regler med at komme videre,” siger han.

 

 

Men hvad er en bisidder egentlig?

En frivillig neutral bisidder tager med en medborger til en vigtig samtale ved fx læge, på sygehus, ved ejendomsmægler, hos visitationen, når der er brug for hjælpemidler, i pengeinstitut mm.

 

”Det er endvidere vigtigt at betone, at en frivillig, neutral bisidder altid har tavshedspligt,” understreger Karl-Heinz, og han siger i næsten samme åndedrag, at det blot kræver almindelig medmenneskelighed – evnen til både at drage omsorg for andre mennesker og lysten til at lære nyt og ikke mindst tålmodighed – at være bisidder.

 

 

Vil du også være bisidder?

Kan du nikke genkendende til Karl-Heinz´s ord eller blot nogle af dem? Og vil du gerne høre mere om det at være bisidder?

 

Eller har du brug for en bisidder?

Har du brug for ekstra øjne og ører, når du skal til en vigtig samtale? Ønsker du at have en neutral person med, som oven i købet har tavshedpligt?

 

Kontakt

FrivilligCenter for Seniorer – Foreningsbutikken, Klostergade 35, 8000 Aarhus C

Mail: kontakt@foreningsbutikken.dk, telefon: 30 44 15 93. Læs mere på: www.seniorfc.dk

 

Tekst: Romana Wörgötter, Niels Chr. Hansen og Charlotte Pedersen, FrivilligCenter for Seniorer, Klostergade 35, 8000 Aarhus C, www. seniorfc.dk

Foto: Niels Chr. Hansen