2,7 millioner kroner fra Tuborgfondet skal hjælpe Aarhus 2017 til at åbne nye veje i det frivillige arbejde. Fondets direktør, Anne-Marie Skov, er begejstret og fuld af forventning.

 

Det skal være nemt at være med. Man skal kunne se meningen med det hele og den nytte, man gør. Og det er OK, at der stilles krav. Forudsætningerne for at få ja fra tusindvis af frivillige til at engagere sig i Aarhus 2017 er klare, når man spørger Tuborgfondets direktør Anne- Marie Skov. “Når man skal rykke og udfylde så stor en opgave, som det er at være kulturhovedstad i et helt år, kan det kun lade sig gøre, hvis man virkelig forstår at engagere borgere i hele området i det. Det gør man gennem at motivere mennesker til at tro på, at de kan gøre en forskel,” siger Anne-Marie Skov. Og hun er mere end tilfreds med det, hun indtil videre har set. “Jeg så optoget, bådene og lyshavet ved åbningen af Aarhus 2017, og da jeg her så samarbejdet mellem dybt professionelle kunstnere og arrangører og de frivillige, kunne jeg se, hvordan det rykker. Det er præcis det, Tuborgfondet er meget optaget af – nødvendigheden af og mulighederne i, at professionelle og frivillige samarbejder.”

 

Rethink det frivillige arbejde

Afsted hver torsdag for at passe genbrugsbutikken eller hjælpe en flygtningefamilie. Den faste struktur har kendetegnet det meste frivillige arbejde, som i Danmark typisk er forankret i foreninger med medlemmer og bestyrelse. Men der kommer til at blæse nye vinde i de kommende år. “Jeg tror, at den faste foreningsformel vil blive suppleret af frivillige, der melder sig fra sag til sag, hvor man måske kommer og er med en enkelt dag en gang imellem og typisk engageres via sociale medier som Facebook og Twitter. Man kommer, når det kan passe, går så at sige ud og ind,” siger Anne-Marie Skov. “Flere og flere går jo for eksempel til fitness uden at være organiseret i en forening. Det passer godt ind i vores liv at kunne gå til og fra på tidspunkter, der passer os.” Hun er overbevist om, at der vil være brug for både den faste og den lidt løsere form for frivilligt arbejde fremover. “Det helt afgørende er, at man føler sig velkommen som frivillig, og man skal kunne se, at det man laver, nytter noget og bidrager til helheden.” “Vi skal sikre, at f.eks. de mange ældre, der sidder hjemme med en masse kompetencer, har lyst til at være med. De kan måske bidrage med det håndværk, de har haft hele livet. Eller med deres talent for at organisere.”

 

Springbræt til Europæisk Frivillighovedstad 2018

De 3000 frivillige i Aarhus 2017 kan godt begynde at kigge i 2018-kalenderen, om der er plads til fortsat at tage en tørn for fælleskabet. Når skiltet med Aarhus Europæisk Kulturhovedstad 2017 pilles ned fra Dokk1, bliver der plads til byens nye fornemme titel som Europæisk Frivillighovedstad 2018. “Jeg er optimistisk i forhold til det langsigtede frivillige arbejde,” fortæller Anne-Marie Skov. “I nogle perioder vil gassen gå af ballonen – man kan jo ikke peake hele tiden. Så det bliver vigtigt at sætte nogle milepæle i 2018, der kan få de frivillige til at sige whauu og komme med deres engagement og hjerte igen.”

 

Tekst: Kirsten Vestergaard

Goto: Anne-Marie Skov