I fælles front mod ensomheden

Ensomhed kan ramme alle, men ældre med anden etnisk baggrund end dansk er særligt udsatte pga. sproglige og kulturelle barrierer. Det gør særlige “trivselsagenter” nu noget ved.  Tekst og foto: Kasper Fryd Kristensen   ”Trivselsagenterne er et afgørende bindeled ud til ensomme minoritetsældre. Med mange forskellige etniske baggrunde har de kendskab til dansk kultur og

Frygt, bekymring & kaos, kreativitet & kærlighed

Kilde: aarhus.dk/tilfreds FOTO Martin Villadsen/ Grim Studie Virtuelle lægebesøg, udendørs fodboldtræning i stedet for træningslokale, en-til- en-hyggestunder ved bålet i plejehjemmets have… Corona satte gang i kreative løsninger i alle områder af ældreplejen. Kommunen som koncertarrangører: Musikere har spillet og sunget foran plejehjemmene, og et nyt ord er føjet til