Sandheden om danskernes lykke

De fleste af os trækker nok lidt på smilebåndet, når vi hører, at Danmark – igen – er blevet kåret som det lykkeligste land i verden. Vi ved udmærket godt, at Danmark ikke stod forrest i køen, da der blev delt solskinstimer ud, og vi føler os ikke ligefrem som verdens lykkeligste mennesker, når vi sidder fast i trafikken en våd februarmorgen. Vi ved også, at danskerne har et højt forbrug af anti-depressiv medicin, og vi bidrager vel alle sammen til den danske ’nationalsport’: bekymring og brok?! Og hvad er lykke egentlig? Hvordan definerer man det – og hvordan måler man i øvrigt noget så uhåndgribeligt som lykke?

 

Den korte og den lange lykke

Lykkeforskningen skelner mellem langtids- og korttids-lykke. Korttids-lykke er noget, vi oplever i særlige situationer, hvor vi bliver påvirket af stærkt positive følelser – som når man får studenterhuen på hovedet, vielsesringen på fingeren, eller når man underskriver ansættelseskontrakten på drømmejobbet. Disse lykkelige øjeblikke kaldes også ’spids-oplevelser’. En anden form for korttids-lykke er det ’flow’, for eksempel musikere, forfattere og idrætsfolk kan opleve, når de bliver så totalt opslugt af det, de gør, at de glemmer tid, sted og sig selv.Langtids-lykke kan beskrives som en dybere, mere grundlæggende tilfredshed med livet. En varig følelse, som eksisterer uafhængigt af forbigående følelser og stemninger. Det er dén, man måler på, når man finder verdens lykkeligste lande og mennesker. Og det er hér, Danmark bon’er ud på lykkeskalaen.

 

De 8 lykke-faktorer


Tillid

Vi stoler på hinanden, og det er med til at gøre livet lidt lettere.

Tryghed

Den danske velfærdsskat reducerer vores usikkerhed og bekymring, og det er vigtigt for lykkefølelsen, hvis vi ikke er så velhavende. Denne samfundsgruppe er lykkeligere i Danmark end i andre rige lande.

Frihed

At kunne bestemme over sit eget liv er afgørende for lykkefølelsen. Vores frihed er grundlovssikret, og vi oplever at have kontrol over vores eget liv.

 


Velstand

Danskernes høje velstand er en del af forklaringen på vores høje lykke-niveau. Velstående lande og mennesker er generelt lykkeligere end de mindre velstående. Hvem vi sammenligner os med, og hvad vi bruger vores velstand til, er også nøgleelementer i vores lykkefølelse. 

Arbejde

Sociale relationer, identitet og livsindhold er blandt fordelene ved at have et arbejde – sammen med lønnen. I tilgift er danske arbejdspladser generelt præget af høj grad af selvstændighed og kvalitet i arbejdet, og begge dele bidrager til lykkefølelsen.

Demokrati

Danmark har et veludviklet demokrati med en høj grad af borgerdeltagelse, godt politisk lederskab og en lav grad af korruption. Dette giver os mulighed for at ændre samfundet, når det er nødvendigt, hvilket er godt for lykkefølelsen.


Civilsamfundet

Danmark er et af de lande, der har den højeste grad af social sammenhængskraft i verden, bl.a. takket være den store andel af befolkningen, der laver frivilligt arbejde. Både frivilligt arbejde og sociale relationer er vigtige for lykkefølelsen.

Balance

Evnen til at kunne skabe balance mellem arbejdslivet og familielivet er altafgørende for lykkeoplevelsen. Vi har tid til et familieliv og fritidsaktiviteter sideløbende med karrieren og har en høj grad af fleksibilitet i jobbet.

 

 

Tekst: Ingrid Terkelsen/The Happy Danes