Alzheimers demens

Aarhus er kulturhovedstad i år og frivillighovedstad næste år, men Aarhus er også noget andet – nemlig på vej mod at blive en demensvenlig by. Grundtanken er, at en by der er god til at tage sig af borgere med demens, også er god til at tage sig af andre svage grupper – og i det hele taget er en god by for os alle. I Aarhus har indsatsen over for mennesker med demens stået højt på listen i mange år. Der findes gode tilbud og veluddannet personale til at hjælpe både mennesker med demens og deres pårørende, men i de seneste år har Aarhus og mange andre byer verden over erkendt, at opgaven ikke kan løses af de offentlige institutioner alene. Hele samfundet skal inddrages.

 

”I forhold til mange andre sygdomme er demens tabubelagt. Det betyder at mennesker med demens i mange tilfælde trækker sig lidt fra det sociale liv – foreninger, venner og bekendte, sådan at de kun står tilbage med den nærmeste pårørende, og det er hårdt for begge parter”, siger Tina Cecilie Petersen, som er konsulent i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og arbejder med udviklingen af en demenshandleplan for Aarhus. Hun uddyber: ”Det er vigtigt at disse tabuer nedbrydes, og for at det kan lykkes, er det vigtigt, at hele samfundet inddrages – det er det vi mener, når vi taler om Aarhus som en demensvenlig by.” I Aarhus er der sat mange initiativer i gang for at inddrage hele byen. Der er således sat ind med undervisning og oplysning over for så forskellige grupper som personalet i Borgerservice, frivillige i Kulturhovedstad 2017, chauffører ved busselskaber, skoleklasser, folkekirken og meget mere.

 


Folkeskolen

5. klasse på Hasle Skole har demens på skemaet. Eleverne lærer om demens under overskriften mangfoldighed. Den måde, vi omgås mennesker med demens, kan både børn og voksne også bruge i andre sammenhænge

I bylivet

”Mange mennesker med begyndende demens isolerer sig og tør for eksempel ikke tage bussen. De frygter at glemme at købe en billet og er bange for den nedværdigelse, det er at blive stoppet af kontrollører uden billet. I en demensvenlig by ved både kontrollører og medpassagerer, hvordan sådan en situation skal tackles uden at det går ud over værdigheden.” Tina Cecilie Petersen, konsulent Sundhed og Omsorg

Folkekirken

80 mennesker mødte op, da Tranbjerg Kirke havde inviteret til temaaften om demens. Deltagerne kom rundt om emnet ved at møde pårørende og medarbejdere med demens tæt inde på livet, og præsten talte om det at miste. Alle kirker i Aarhus Kommune er blevet opfordret til at tage demens på programmet i forbindelse med kirkelige arrangementer.

Demenshandleplan

Aarhus skal have en demenshandleplan, der baner vejen for Aarhus som demensvenlig by. I forbindelse med skabelsen af denne plan har der været holdt en lang række dialogmøder med udvalgt personale og pårørende, ligesom organisationer og enkeltpersoner med særlig viden om demens har været inddraget. Det er planen, at Aarhus Byråd skal vedtage demenshandleplanen i løbet af foråret 2017.

 

Tekst: Pernille Bonne

Illustration: Designed by Freepik