Mennesker, der føler sig ensomme gennem en længere periode, har større risiko for at få både psykiske – og fysiske sygdomme. Ved at tale om, hvordan vi har det, kan vi hjælpe os selv og andre ud af ensomheden.

 

Tekst: Anna Kniep 

Næsten alle mennesker vil opleve at føle sig ensomme på et tidspunkt i deres liv. Men for nogle bliver ensomhed og oplevelsen af at være ensom en længerevarende tilstand, som påvirker helbredet og evnen til at indgå i sociale sammenhænge.

 

Dårligt helbred og ensomhed går hånd i hånd

Den langvarige følelse af ensomhed kan være skadelig, mens den forbigående ensomhed er ufarlig, selvom følelsen er ubehagelig, fortæller Mathias Lasgaard, seniorforsker ved Region Midts forskningshus DEFACTUM, lektor i psykologi ved Syddansk universitet og en af de førende forskere på en række forskningsprojekter i ensomhed. Den langvarige ensomhed øger risikoen for forhøjet blodtryk, blodpropper og andre hjerte-/karsygdomme, ligesom der er større risiko for at få forskellige stofskiftesygdomme, som for eksempel sukkersyge. Desuden er der en større forekomst af psykiske lidelser blandt mennesker, som oplever langvarig ensomhed.

 

Tabuet er en del af problemet

Vi har svært ved at tale om ensomhed, og det er en del af problemet. ”Det kan være svært at sige, at man føler sig ensom, ligesom det kan være svært for andre at spørge ind til,” siger Mathias Lasgaard. Forskningen siger ikke noget om, hvordan tabuet omkring ensomhed påvirker problemet, men det er fælles for en del af de mennesker, der føler sig ensomme, at det er svært for dem at indrømme overfor andre, at de er ensomme.

 

Det første skridt er at sige det højt

Det kan derfor også virke paradoksalt, når Mathias Lasgaards råd er at tale om det, hvis man føler sig ensom. ”Det første skridt er ofte at snakke med nogen om det, men det kan også være det sværeste skridt, siger Mathias Lasgaard. Han foreslår, at man enten taler med familie eller venner om det eller opsøger fællesskaber, som for eksempel Ventilen, hvis man er ung, eller nogle af de mange andre tilbud, du finder på side 26–29. Det er forskelligt, hvad vi hver især har brug for og lyst til. Nogle savner nære venner, mens andre har et ønske om at se flere mennesker og udvide deres netværk. Det kommer helt an på den enkelte, fortæller Mathias Lasgaard.

 

Hvad er ensomhed? Ensomhed er en oplevelse af, at ens grundlæggende behov for social kontakt ikke bliver opfyldt.