Der mangler frivillige mænd i Aarhus

De frivillige trives med at være frivillige – og der er brug for de frivillige mænd, der blandt andet er med til at agere chauffører eller hjælpe til med it-problemer i det daglige. Det er blandt konklusionerne i Frivillighedsundersøgelsen 2014. Medborgerskab og Folkesundhed under Sundhed og Omsorg har for nyligt taget pulsen på frivilligheden anno 2014 i kommunens lokalcentre, frivillighuse og foreninger, der har en samarbejdsaftale med Aarhus Kommune.

 

Undersøgelsen viser blandt andet, at der er stor forskel på, hvordan de frivillige mænd og kvinder hver især gør en forskel. Hvor en stor procentdel af de kvindelige frivillige i lokalcentrene er tilknyttet lokalcentercafeen eller løser organisatoriske opgaver, er der blandt de mandlige respondenter eksempelvis 27 %, der arbejder som chauffør. Også på it-området er der en væsentlig større andel af mændene end kvinderne, der stiller op som frivillige. Lidt over 17 % af mændene er således it-frivillige i deres lokalcentre, mens det tilsvarende er godt 4 % af kvinderne, som hjælper til i eksempelvis netcafeerne. Med de forskelle taget i betragtning er der i høj grad brug for mændenes frivillige hjælp: ”Undersøgelsen giver et ret godt billede af vores egen fornemmelse. De opgaver, som de frivillige mænd udfører, er opstået ud fra deres egne ideer. Sidder der mænd med særlige kompetencer, kan det sagtens tænkes, at vi kan bruge dem. Det kunne være som chauffører eller it-frivillige, men det kunne ligeså vel være en helt masse andet,” siger Tina Cecilie Petersen, der er praktikant hos Medborgerskab og Folkesundhed og har foretaget analyserne og udformningen af Frivillighedsundersøgelsen.

 

Mænd tiltrækker mænd

Tina Cecilie Petersen understreger, at kvinderne gør et fantastisk stykke arbejde med det, de kan. Men mændene sidder ofte inde med nogle andre ideer og kompetencer, der kan bruges i lokalcentre, frivillighuse og foreninger. Ellers viser Frivillighedsundersøgelsen for 2014, at de frivillige er glade for deres virke. Over en bred kam oplever mere end 90 % af de frivillige, at de er tilfredse med samarbejdet med de ansatte på lokalcentrene og i frivillighusene. Tallet for den generelle tilfredshed med at være frivillig ligger endnu højere.

 

Hvis du kunne tænke dig at blive frivillig? Så kan du kontakte Ellen Madsen fra Medborgerskab og Folkesundhed på tlf.: 41 85 55 60 eller e-mail: elma@aarhus.dk.

 


Mænd og kvinder som frivillige

 Der er i væsentlig grad forskel på, hvilke opgaver henholdsvis mænd og kvinder varetager som frivillige.  De kvindelige frivillige i lokalcentrene arbejder ofte i lokalcentercafeerne (45 %) eller med organisatoriske opgaver (24 %). Blandt mændene er frivillige opgaver som chauffører (27 %), råds-, bestyrelses- og organisationsarbejde (22 %), praktiske opgaver (21 %) og it-frivillige (17 %) de mest typiske.  92 % af de frivillige på lokalcentrene oplever generelt samarbejdet mellem frivillige og lokalcenter som værende godt. Samtlige frivillige i frivillighusene oplever samarbejdet med de ansatte som godt.  I alt har 2596 borgere valgt at være frivillige i Sundhed og Omsorg.

 

Kilde: Frivillighedsundersøgelsen 2014