En ny horisont: Flere foreninger for kvinder (og mænd) af alle nationaliteter byder på aktiviteter, sproglig og kulturel udvikling og ikke mindst fællesskab og nye venner.

 

Fra højttalerne lyder den libanesiske popsangerinde Fairuz’ musik og på morgenmadsbuffeten blander ristet brød, ost og marmelade sig med tahin-dip og arabiske specialiteter. Og masser af frisk frugt og grønt.

 

”Vi laver altid mad sammen. Det er hyggeligt, og så er det spændende med mad fra andre kulturer. Vi tager også på mange udflugter og ture – for eksempel til Aros, Himmelbjerget og i Den Gamle By. På den måde har jeg lært en masse om dansk kultur og historie. Og så er jeg blevet meget bedre til dansk, siden jeg begyndte at komme i Kvindehuset,” fortæller Marie Subhi Swaida, 81.

 

Sammen med knap 30 andre kvinder fra Kvindehuset i Århus’ ældreklub, er hun denne weekend i maj på ophold på Saksild Strand syd for Aarhus. Ældregruppen er for kvinder 55+ og tæller mange forskellige etniciteter og religioner.

 

Marie Subhi Swaida kom til Danmark fra Irak i 2002. Hun har familie i Danmark, men ingen børn, og da hendes mand døde for tre år siden, følte hun sig alene.

 

”Jeg var ensom. Men det er jeg ikke længere,” fortæller Marie Subhi Swaida, slår ud med hånden mod de andre kvinder i lokalet og smiler et bredt, varmt smil, der når helt op i øjnene.

 

”Det bedste er netværket. Før kendte jeg kun andre kristne irakere, som mig selv, men nu kender jeg både etiopiere, syrere, tyrkere, danskere og en masse andre nationaliteter,” siger hun.

 

Ældregruppen mødes hver fredag i Kvindehusets lokaler i Viby, men som de fleste af kvinderne kommer Marie Subhi Swaida i huset flere gange om ugen og deltager i mange af husets øvrige aktiviteter – engelskundervisning, danskundervisning, strikkeklub og syklub blandt andet.

 

”I Irak arbejdede jeg som skrædder, så jeg kan lære de andre noget,” fortæller hun på sit modersmål, mens en af de fem frivillige, der er med på turen, Laila Oraha, oversætter til dansk – selvom Marie Subhi Swaida forstår en del dansk, er det stadig lettere at svare på irakisk.

 

En anden kvinde i gruppen, Anab Jama, 61 år og fra Somalia, er kommet i ældreklubben i to år, men har boet i Danmark siden 2001. Også hun kommer i Kvindehuset mindst tre gange om ugen, er i gang med at lære dansk, går til træning og nyder selskabet og fællesskabet. Kun et enkelt af hendes 13 børn bor i Aarhus. Resten er fordelt over hele verden, og selvom hun holder kontakt med dem alle, er det dejligt med et netværk uden for familien.

 

”Vi hygger os godt sammen,” ler hun.

 


Ældreklubben mødes hver fredag fra 10-12, laver mad, gymnastik og andre aktiviteter sammen. Ofte har klubben besøg af eksterne oplægsholdere, der fortæller om for eksempel diabetes, gigt og hjertekarsygdomme og ikke mindst om, hvordan man kan forebygge og forbedre gennem fokus på livsstil. Klubben tager også ofte på udflugter sammen – både ud i naturen og ind i byen på museer, udstillinger og lignende. Klubben er åben for kvinder af alle nationaliteter.

 

Få mere information på www.kvindehuset.com eller kontakt ældreklubbens projektleder Piruza Ali på mobil 50 43 67 15


Der findes i Aarhus en del forskellige klubber og foreninger for ældre af alle nationaliteter. Nogle er kun for kvinder, nogle kun for mænd og nogle for begge køn. Mange er lokalt forankrede og har ikke nødvendigvis hjemmesider og officielle kontaktpersoner, men får nye medlemmer ’mund-til-mund’. Spørg dig for, om der findes foreninger eller klubber i nærheden af dig.

 

Der findes dog også flere officielle ældreklubber – kontakt www.foreningsbutikken.dk for nærmere information.


Venskabsforeningen for ældre danskere og indvandrere er en forening for både mænd og kvinder af alle nationaliteter og kulturer. Halvdelen af foreningens medlemmer er danskfødte, og foreningen er dermed et sted, hvor ældre danskere og indvandrere kan komme helt tæt på hinanden og danne venskaber på tværs af sprog og kulturer.

Læs mere på www.venskabsforeningen.dk


 

Tekst: Pernille Bonne

Foto Lars Aarø