Det er hårdt arbejde at være pårørende

Folkesundhed Aarhus har fået en pårørendevejleder, der støtter pårørende i deres ofte meget vanskelige rolle.

”Vi har i mange år koncentreret vores indsat mod at hjælpe den syge eller den svage og i nogen grad glemt de pårørende. De har det ofte meget hårdt, og mange af dem har behov for støtte og forståelse.” Rie Winther kender bedre end de fleste den situation, mange af os står i, når nogen, der står os nær, bliver syge og ikke længere kan klare sig selv. Hun er uddannet socialrådgiver og har i 18 år arbejdet med at rådgive pårørende til syge på Aarhus Universitetshospital, og siden september i fjor har hun været pårørendevejleder i Aarhus Kommune.

 

Stor skyldfølelse

Det er pårørende i bred forstand, hun tilbyder sin hjælp.
”Mange pårørende er en del af familien – enten som ægtefæller eller børn. Men der er også mange, der ikke har familien tæt på, hvor det kan være venner, der danner netværket og dermed er pårørende. De er alle velkomne til at kontakte mig, hvis de har brug for at få drøftet deres situation som pårørende,” fortæller Rie Winther og fortsætter: ”Jeg møder pårørende, som går rundt med en voldsom skyldfølelse. Mange føler, at de ikke slår til, hvis de ikke kan klare at blive ved med at passe og pleje deres ægtefælle, og rigtig mange får det hårdt, når de bliver nødt til at lade den, de har levet sammen med i 30 eller 40 år, flytte på plejehjem.” ”Den samme følelse møder vi hos børn til gamle svage forældre. Børnene er i mange tilfælde stadig på arbejdsmarkedet og bor ofte langt væk fra forældrene. Det giver skyldfølelse ikke at kunne være der nok for dem, når de får brug for det.”

 

Bred erfaring

Rie Winther forudser, at der i fremtiden bliver mere brug for pårørende, end der er i dag. Indlæggelser på hospitalerne bliver kortere, så de, der tidligere blev plejet i en sygehusseng, bliver nu sendt hjem til hjælp fra kommunen og fra de pårørende, hvis der er nogen. Samtidig bliver vi generelt længere tid på arbejdsmarkedet, så der bliver færre uden for arbejdsmarkedet til at fylde pårørenderollen ud. Med sin baggrund som socialrådgiver og erfaring fra sygehusvæsenet er der en lang række områder, hvor Rie Winther kan vejlede pårørende: ”Det kan være pårørende til mennesker, der har fået en alvorlig diagnose. Hvordan opleves det, og hvad kan de få af hjælp? Eller overvejelser om boligskifte – eventuelt hvis den ene ægtefælle flytter på plejehjem. Mennesker, der har handicappede børn, der er blevet voksne, har helt særlige udfordringer, og det samme gælder naturligvis pårørende til mennesker, der får demens,” påpeger Rie Winther.

 

Mange muligheder

Udover at lytte kan hun fortælle de pårørende om de muligheder, der er for hjælp – i og uden for det kommunale system. ”Jeg har et tæt samarbejde med min kollega, der har særlige psykologtilbud til pårørende til mennesker med kroniske sygdomme. Ligeledes med Sundhed og Omsorgslinjen, DemensCentrum Aarhus og andre relevante instanser i kommunen. Jeg kan også rådgive om mulighederne for afløsning og aflastning og fortælle om de tilbud, der findes i foreninger og fællesskaber som fx hos Ældre Sagen eller hos GENLYD Aarhus.”

 

Et godt råd

”Det er vigtigt, at man ikke står alene med problemerne som på
rørende. Mange opfatter det, som om de ikke slår til, hvis de ikke kan blive ved med at magte den store opgave,” påpeger Rie Winther og kommer med et godt råd til os alle: ”De pårørende hører tit fra deres netværk: ’Du må endelig sige til, hvis vi skal hjælpe med noget.’ ”Det sker bare meget sjældent. Vi skal vende den om og tage aktivt del, hvis der er nogen, der er presset som pårørende. VI skal turde byde os til og sige: ’Nu holder du fri et par timer, så skal jeg nok holde skansen’ – eller: ’Jeg laver lige mad til jer i nogle dage’. På den måde kan vi alle være med til at gøre det lidt lettere at udfylde den svære rolle som pårørende.”

 

 

Pårørendevejleder

Pårørendevejlederen kan f.eks. kontaktes af pårørende, der pludselig har fået sygdom tæt på livet. Eller når pårørenderollen bliver for belastende.
Kontakt: Rie Winther anmaw@aarhus.dk 41 89 09 38

 

SOS

Støtte, Omsorg og Samvær til pårørende Et psykologtilbud til dig, der er pårørende til et menneske med langvarig eller alvorlig fysisk sygdom. Du får tilbudt et forløb,  der består af:

•  Et gruppeforløb

•  Individuelle støttende/afklarende samtaler

Kontakt: 87 13 40 35 folkesundhed@mso.aarhus.dk

 

TEKST OG FOTO Allan Witte