Det er kun den, der aldrig laver noget, som ikke laver fejl

Sådan lyder det fra Mette Dyhl Prola, som er chief marketing officer med ansvar for HR i Pressalit ved Ry. En virksomhed, der er kendt for sin sociale profil, støtte til handicapidræt og hvor medarbejderne får fri i arbejdstiden til at lave jul for hjemløse.

 

Ordentlighed er det ord, som først falder en ind, når man henvender sig til Pressalit. Fra det første opkald i telefonen til besøget på virksomheden bliver man som gæst modtaget venligt og med en utvungen gæstfrihed, som signalerer at ’her er der overskud, og vi tager os af hinanden’. For på Pressalit er det ikke en modsætning at være en virksomhed, der skal tjene penge og samtidig tage ansvar for hinanden, for fællesskabet og for miljøet. Tværtimod, så er det de tre grundpiller, som virksomheden bygger på: medansvar, medarbejder og miljø.

”Vi har ikke som sådan en strategi for, hvordan vi skal opføre os. Det er bare en del af vores DNA, at vi tager os af hinanden, og at vi tager os af det samfund, vi er en del af lokalt, nationalt og globalt,” siger Mette Dyhl Prola og fortsætter: ”For os handler det om værdighed og at se værdien i det enkelte menneske. Helt grundlæggende tror vi på, at jo mere vi giver, jo mere får vi igen”.

 

Det ligger i vores DNA

På Pressalit har det altid været en del af hverdagen, at den stærke rækker hånden ud og hjælper ham eller hende, der ikke har taget den lige vej til arbejdsmarkedet. Og selvom det i dag er alment kendt, at virksomheder har deres CSR strategier (virksomhedens samfundsansvar), så er virksomheden i Ry med sine 300 ansatte både nationalt og internationalt frontløber på området for social ansvarlighed og for konsekvent at have skabt muligheder for mennesker med særlige behov. Det kan være i form af de mange forskellige partnerskaber, som virksomheden indgår i, eller det kan være i form af medarbejdere som får fri til at lave frivilligt arbejde. En del af virksomhedens profil på hjemmesiden er ’erfaringen viser, at denne form for engagement er med til at gøre virksomhedens holdning til social ansvarlighed meget konkret og nærværende for den enkelte medarbejder’.

”Det kan godt lyde som om, vi er en lille hyggelig virksomhed, men vi arbejder også benhårdt på at skabe en kultur, hvor passion, kompetence og samarbejde går hånd i hånd. Jeg plejer at sige til medarbejderne, at du skal behandle vores arbejdsplads, som om det var din egen virksomhed,” siger Mette Dyhl Prola.

 

Partnerskaber og nye veje

Lige nu er omkring 20 medarbejdere ansat på særlige vilkår. Ligesom en stor del af virksomhedens medarbejdere er kommet ind i faste jobs via et af de mange partnerskaber, som arbejdspladsen indgår i. Helt konkret indgik Pressalit for nogle år siden et partnerskab med Skanderborg Kommune, som betød at Jobcenteret rykkede ind på virksomheden i en periode, mens Mette Dyhl Prola rykkede den anden vej, ’for at gøre vejen mellem os og kommunen kortere’.

 

En win win

Derudover er virksomheden involveret i et nyt integrationsprojekt. Ved brug af IGU’en (Integrationsuddannelse for flygtninge) arbejder man i par, sådan at én af virksomhedens ufaglærte medarbejdere parres med en flygtning, der skal lære det danske arbejdsmarked at kende. De to skiftes til at arbejde i virksomheden og være på skolebænken.

”IGU-ordningen betyder, at vi ikke behøver at skrue ned for produktionen, fordi den ene arbejder, mens den anden er på skole. Og når vi er færdige, så har vi to uddannede industrioperatører. Vi får kompetente medarbejdere, og vi er med til at integrere tidligere flygtninge. Vi ser det som en win-win hele vejen rundt,” siger Mette Dyhl Prola og fortsætter: ”Grundlæggende tror vi på, at hvis vi alle bidrager med dét, vi hver især kan, så skal verden nok blive et bedre sted”.

 

Om Pressalit:

Grundlagt i 1954. Pressalit producerer toiletsæder og badeværelses- og køkkenløsninger til mennesker med nedsat funktionsevne. Pressalit tilsluttede sig FN’s Global Compact initiativ tilbage i 2002 og har siden 2016 arbejdet aktivt med FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Pressalit har vundet en lang række priser. Blandt andet CSR prisen i 2011 og prisen som ’Østjyllands bedste praktikvirksomhed’ i 2016. Virksomhedens værdier er: Vi lytter, vi giver, vi leger, vi handler.

Læs mere på www.pressalit.com

 

Tekst: Helle Erenbjerg Foto: Niels Hougaard