Rollen som pårørende

Pas godt på dig selv, ellers kan du ikke passe på andre. Pårørende har brug for støtte og information, og det er helt i orden at sige det højt.

 

”Når vores kære bliver ramt af sygdom eller alderdom og ikke længere kan klare sig selv, vil vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe. Men for mange pårørende bliver opgaven for stor og for opslidende – det bliver for stor en belastning. Og dét kan være rigtig svært at sige højt, for det er jo ikke dig, der er syg, så hvordan kan du tillade dig at beklage dig?” spørger Marie Lenstrup retorisk og fortsætter: ”Det kommer til at føles, som om man svigter dem, man elsker.” Marie Lenstrup har taget initiativ til den nystartede landsdækkende forening Pårørende i Danmark. Selv er hun gift med en mand, der lever med Parkinsons sygdom og demens, men foreningen er for alle slags pårørende. ”Pårørende i Danmark er ikke kun for familier og venner til ældre eller demente, men også for pårørende til for eksempel kræftramte, familier med sygdomsramte børn og alle andre, der har brug for viden og støtte i rollen som pårørende og som synes, at pårørende har behov for deres eget talerør,” siger Marie Lenstrup. Der findes i forvejen mange patientforeninger, der arbejder med pårørende, men fokus er på en bestemt sygdom. Pårørende i Danmark adskiller sig ved at være en forening for pårørende uanset diagnose.

 

Store krav

Og det giver god mening, at en sådan forening ser dagens lys netop i disse år, mener præst ved Aarhus Universitetshospital Helle Hørby. Som hospitalspræst har hun mange samtaler med ikke bare patienter, men også med pårørende. Helle Hørby peger blandt andet på, at pårørende i dag stiller store krav til sig selv. ”Det ligger lidt i tiden. Især de yngre generationer stiller høje krav til sig selv om at lykkes med det hele. Vi vil både klare arbejde, hjem og børn og samtidig kunne tage os af vores syge og gamle. Og vi vil klare det hele godt,” mener hun. Samtidig, påpeger hun, er der en tendens i tiden til, at de pårørende får mere ansvar: ”Vi har været vant til i en periode, at vi overlod pasning af syge og gamle til det offentlige. Men i takt med at hospitalerne udskriver tidligere og kommunerne skærer i servicen, får de pårørende en større rolle at spille.” Ansvaret vil de pårørende heldigvis også gerne have, i hvert fald hvis man skal tro Aarhus Kommunes nyligt offentliggjorte undersøgelse blandt pårørende, der omtales andetsteds her i magasinet. Den viser blandt andet, at rigtig mange pårørende opfatter det som en fælles opgave mellem dem og det offentlige at tage sig af deres nære. Set i det lys kommer pårørenderollen til at handle om godt samarbejde. ”Pårørende er nødt til selv at være med til at definere grænserne for, hvad de skal og kan som pårørende. Og ikke mindst, hvad de ikke skal og kan. Det er en nødvendig samtale at have, både med hinanden i familien, men også mellem personale og pårørende,” mener Helle Hørby, hvilket bringer os tilbage til Pårørende i Danmark og Marie Lenstrup.

 

Hjælp mig med at hjælpe

Marie Lenstrup er tidligere marketingchef med eget konsulentfirma, men valgte at lukke firmaet i en periode for at kunne passe sin mand. På tredje år er hun ansat som hans personlige hjælper, og hun er efterhånden godt inde i, hvad der findes af tilbud til mennesker i hendes situation – ligesom hun kender alle overvejelserne om grænser for egen formåen. Den viden vil hun gerne give videre gennem foreningen. ”Ikke alle kan vælge at tage plejerollen helt på sig, og ikke alle har overskud til at undersøge og sætte sig ind i, hvilke muligheder de har,” siger Marie Lenstrup, hvis vision for Pårørende i Danmark er at skabe et forum, hvor pårørende henvender sig for at hente viden, information og støtte.

 

Hun forklarer:

”Hvis vi som pårørende kan passe godt på os selv, kan vi bedre passe godt på vores nære og kære. Men vi har brug for støtte til det. Fra kommunen, fra politikere, fra eksperter og fagfolk, der sidder inde med relevant viden. Vi vil så gerne være der for dem, vi holder af, men vi har brug for hjælp til at kunne være det.”

 


At være pårørende i Danmark

Pårørende i Danmark er en forening for pårørende, der ikke fokuserer på en bestemt sygdom, men på selve det at være pårørende. Foreningen holdt stiftende generalforsamling 31. maj 2014.

 

Læs mere på www.danskepårørende.dk


 

Tekst: Pernille Bonne