Det er det bedste job, jeg nogensinde har haft”, siger Adda Jøker, der håber at blive i sit nye fleksjob som madmor, til hun skal på folkepension.

 

Tekst og foto Lisbeth Nygaard Pedersen

 

Adda Jøker er 58 år og netop fastansat i en mellemstor virksomhed i Risskov, hvor hun står for at servere morgenmad for de 97 ansatte. Hun føler sig vel modtaget med både blomster og julegave og har god kemi med sine kolleger. Arbejdstiderne, der ligger om formiddagen, passer rigtig godt til hende. Drømmen er at blive i firmaet, indtil hun skal på folkepension om ni år.
”Jeg kan rigtig godt lide at arbejde. Bare det er det rigtige arbejde,” siger Adda Jøker.
Hun er oprindeligt udlært i en tøjbutik, men jobbet med omsorg for andre har fyldt mest i hendes arbejdsliv. Hun har blandt andet været fast afløser på et plejehjem gennem ti år, hvilket hun var meget glad for. I 1999 satte en slem eksem en stopper for at arbejde på fuld tid, og hun fik et fleksjob.

 

Livet er andet end arbejde

Før Adda Jøker fik arbejdet som madmor, arbejdede hun femten timer om ugen i en dagligvareforretning. Her ændrede arbejdsvilkårene sig, så jobbet ikke længere var det rette jobmatch for hende.
”Jeg havde ikke mulighed for at lave noget om aftenen og kunne heller ikke hente mit barnebarn i institution længere. Det prioriterer jeg højt. Jeg vil også gerne have mine weekender fri efter mange år i plejesektoren, hvor jeg havde vagter alle ugens dage. Der skal være plads til andet i livet end arbejde,” siger Adda Jøker.

 

Det rigtige match

Adda Jøker fandt og søgte det nye job gennem Fleksjobavisen, som er jobcentrets oversigt over ledige fleksjob. Virksomhedskonsulenten formidlede kontakten til virksomheden og efter en kort praktikperiode, var hun og virksomheden klar over, at de passede godt sammen. Adda Jøker er meget tilfreds med processen, hvor hun hele vejen følte sig sikker på, at virksomheden var seriøs og virkelig havde brug for hendes arbejdskraft. Nu glæder hun sig hver dag til at komme på arbejde, fordi hun føler sig værdsat og inddraget i arbejdsfællesskabet på sin nye arbejdsplads. Hun fandt drømmejobbet til sidst.

 

Jobcenter Aarhus går efter det gode jobmatch

Man Kasiama Ebaba er virksomhedskonsulent og arbejder med jobsøgende borgere, som skal i fleksjob. Han oplever ikke, at ældre jobsøgende borgere har meget anderledes ønsker og krav til arbejdslivet end andre aldersgrupper, men på et punkt er der dog forskel.
”De ældre har ofte ringe tillid til egne evner, erfaringer og muligheder for at komme i arbejde.
De tænker tit, at deres alder er en hindring for at få et job. I de tilfælde må jeg starte jobdialogen med at indgyde dem noget selvtillid og overbevise dem om de fordele, deres erfaring giver. De ældre borgere hæmmer faktisk sig selv på den måde. Det er slet ikke vores oplevelse, at virksomhederne har de fordomme om ældre jobsøgende, som ældre jobsøgende selv har.”
Man Kasiama Ebaba og hans kolleger på Center for fleksjob og særlige virksomhedsindsatser i Jobcenter Aarhus, arbejder målrettet på – gennem grundige samtaler med både borgere og virksomheder – at kortlægge begge parters ønsker og behov på forhånd, så der skabes det rigtige match fra starten.
”Det gode match skaber varige ansættelser og tilfredse borgere og virksomheder, som det også har været tilfældet for Adda Jøker,” slutter Man Kasiama Ebaba.

 

Fleksjobavisen

I Fleksjobavisen samles alle ledige fleksjob, og Jobcenter Aarhus varetager rekrutteringen af kandidater til stillingerne. I samarbejde med virksomhederne udarbejder Jobcenter Aarhus en beskrivelse af de arbejdsopgaver, som en virksomhed ønsker løst. Jobbet annonceres i Fleksjobavisen, som er tilgængelig for ledige fleksjobvisiterede borgere i Aarhus Kommune.