Nu er det blevet lettere at ringe til Sundhed og Omsorg: 87 13 16 00. Har du brug for hjælp eller svar på spørgsmål i forhold til pleje og omsorg, så ring.

 

Uanset om du skal have hjælp til rengøring eller vejledning om sygepleje til en kræftsyg pårørende, så behøver du kun at kende ét telefonnummer. Aarhus Kommune har samlet ét stort team, der er klar til at hjælpe, når borgerne ringer ind med spørgsmål om sundhed og omsorg. ”Det skal være lettere at finde ud af, hvor man skal ringe hen. Så nu skal man kun huske ét nummer,” siger Kathrine Maltha Borup, leder af det nye team Sundhed og Omsorgslinjen, der betjener den telefoniske indgang til Sundhed og Omsorg. Helt konkret har Aarhus Kommune samlet 23 medarbejdere, der som primær opgave skal håndtere telefoniske henvendelser fra borgere, pårørende og eksterne samarbejdspartnere. Medarbejderne har forskellige faglige baggrunde, og teamet kan derfor svare på langt de fleste spørgsmål, videreformidle en besked eller stille videre til dem, der kan.

 

Fokus på den enkeltes behov

”Så sent som i dag har jeg snakket med en mand, der ville have bevilliget en kørestol til sin svigerfar. Og en kvinde, der gerne vil have mere hjælp til sin syge mor,” fortæller Maiken Hansen, der arbejder i Sundhed og Omsorgslinjen. Hun er uddannet SOSU-assistent og har tidligere arbejdet på plejehjem i område Nord. For Maiken er det alsidigheden og fokus på den enkeltes individuelle behov, der gør arbejdsdagen spændende. ”Jeg kan godt lide at snakke med mennesker. Og det kan være om stort og småt. For mig er det vigtigste, at jeg sammen med borgeren finder en løsning eller giver et ordentligt svar, der giver borgeren den klarhed, som han eller hun har brug for. Så har det været en god dag for mig,” siger hun og uddyber: ”Vores vigtigste sans er høresansen. Vi lytter og spørger ind til situationen. Det er absolut en af vores fornemste opgaver.”

 

Bedre og bedre service

I begyndelsen oplevede flere borgere for lang ventetid på at komme igennem. De værste opstartsvanskeligheder er dog nu løst, og teamet arbejder hele tiden på at nedbringe ventetiden yderligere. De mange forskellige fagligheder betyder desuden, at medarbejderne hele tiden lærer af hinanden. ”Vi er meget optaget af hele tiden at blive bedre og bedre. For eksempel holder vi teammøder, når telefonerne er lukkede om eftermiddagen. Vi deler erfaringer, evaluerer og snakker om, hvordan vi kan udvikle os,” fortæller Carol Kristensen, sundhedsfaglig koordinator i Sundhed og Omsorgslinjen, der har været ansat i Aarhus Kommune siden 2001 og er uddannet sygeplejerske.

 

Hvad kan jeg ringe om?

  • Pleje og praktisk hjælp
  • Sygepleje
  • Personlige hjælpemidler
  • Boligansøgninger
  • Omsorgstandpleje
  • Genoptræning efter hospitalsindlæggelse
  • Kørsler
  • Korttidspladser
  • … Med mere!

 

Tekst: Line Sæderup