Dine behov og ønsker for et selvstændigt, sundt og godt hverdagsliv er i fokus på dagcentrene i Aarhus 

Tekst og foto: Kasper Fryd Kristensen 

For tre år siden fik Dan Møller konstateret frontal demens. Han blev tilbudt en plejehjemsplads, men takkede nej. Han og kæresten gennem 40 år, Bente Bonde, syntes, at en plejehjemsplads var alt for tidligt. I stedet blev Dan visiteret til et dagcenter nær deres bopæl. En gang om ugen besøgte han dagcentret fra kl. 10-15, hvor han fik trænet de fysiske, mentale og sociale muskler. 

”Min sydom er jo ikke særlig interessant,” siger Dan, ”Men her bliver jeg godt nok holdt i gang. Jeg kommer ud ad døren, og hver dag synger vi morgensang og laver gymnastik. Somme tider går vi ture, spiller petanque og krolf. Har man selv forslag, er de også altid velkomne. ”Det er et fantastisk sted, det her. Aldrig i mine tre år har jeg haft en fridag eller noget. Jeg har glædet mig hver eneste gang.” 

Visitationen gav parret muligheden for at blive i deres eget hjem og holde fast i hverdagen. En besøgsdag om ugen blev senere skruet op til to og nu tre. Det har stor betydning for parret og Bente som pårørende. 

”Jeg er også meget glad for det,” fortæller Bente. ”Jeg får fri, og tid til at gøre, hvad jeg vil. Jeg kan ordne ting som at gå med hunden, gøre rent, vaske tøj og handle ind i mit eget tempo. Jeg har også nogle børnebørn og oldebørn, jeg bruger meget tid med.” 

”Vi har aldrig fået et nej fra Aarhus Kommune. De mennesker, vi har været i berøring med, har gjort rigtig meget for os,” fortæller Bente, og fortsætter: ”Jeg har opfattelsen af, at får jeg nogle problemer, så kan jeg bare ringe, og så finder vi ud af det.” 

“Her på dagcentret får jeg altid en positiv oplevelse, når jeg møder alle de her mennesker. De ansatte omgås og taler til os på en pæn og ordentlig måde.”

Hele livet igennem har Dan været i omdrejninger, blandt andet gennem 11 år som brandmand i Århus Brandvæsen og sidenhen 25 år som brandmester. Sideløbende arbejdede han deltid i 40 år på Danmarks Sygeplejerskehøjskole. 

”Jeg har levet et godt og aktivt arbejdsliv med nogle fantastiske kollegaer,” siger Dan. “Efter jeg gik på pension, manglede jeg faktisk de mennesker, jeg havde haft så tæt og tillidsfuldt et forhold til. Her på dagcentret får jeg altid en positiv oplevelse, når jeg møder alle de her mennesker. De ansatte omgås og taler til os på en pæn og ordentlig måde. De er gode til at lægge mærke til, hvad man har brug for.” 

”Samtidig får jeg jo nogen i samme situation at grine med, og tale med om både konen, børnebørnene og oldebørnene. Vi benytter enhver lejlighed til at have det sjovt og hyggeligt.” 

Er dagcentret for dig? 

Når du træder ind ad døren på et af Aarhus Kommunes dagcentre bliver du mødt af nærværende og opsøgende medarbejdere med mange forskellige faglige baggrunde og erfaringer. Alt sammen for at tilgodese netop dine behov og ønsker, som bruger af dagcentret.  

Dagcentrene er et tilbud til dig med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, hvor en nærtstående deltager i pleje og praktisk hjælp i din dagligdag. Din funktionsevne skal være nedsat i en sådan grad, at der er behov for hjælp, støtte og omsorg til at kunne deltage i særligt tilrettelagte aktiviteter, træning, og andre sundhedsfremmende tilbud til udvikling af færdigheder, vedligeholdelse af funktionsevne og eller forebyggelse af yderligere funktionsnedsættelse. Enlige personer kan visiteres ud fra ovenstående kriterier såfremt det vurderes at du kan profitere af, at indsatsen foregår i sammenhænge med andre. 

Hvad er et dagcenter? 

Dagcentrene er hjemligt indrettede, og du møder andre mennesker i samme situation. Medarbejderne på dagcentrene er uddannet indenfor forskellige fagområder, og samarbejder tæt med dig med fokus på aktiviteter og sundhed, som giver dig mulighed et sundt og selvstændigt hverdagsliv i din egen bolig. 

Dagcentrene skal kunne tilgodese et stigende antal ældre med mange forskellige behov med visioner om bl.a. mere tværfaglighed og velfærdsteknologi til gavn for brugerne. 

Transport og forplejning 

Hvis du ikke selv kan komme til dagcenteret, kan du blive kørt mod egenbetaling, svarende til to zoners busbillet. Tidspunkt for afhentning hjemme hos dig er som oftest mellem kl. 9.00 – 10.00. det afhænger af hvor langt du bor fra dagcenteret. 

Mere tværfagligt samarbejde 

“Vi skruer op for tværfagligheden eksempelvis med ernæringsassistent for at sikre et bredt fagligt spænd af medarbejdere, der kan imødekomme borgerne med forskellige tilgange til være mest mulig selvhjulpen i hverdagen,” fortæller Anette Gammelgaard, dagcenterleder i Sundhed og Omsorg, Aarhus kommune. 

Mere netværkssamarbejde 

Det gode samarbejde med familien prioriteres højt, men med et endnu større fokus på inddragelse i at opstille mål for indsatsen i dagcenteret, kommunikere, hvad indsatserne består af, samt effekten deraf og i langt højere grad at involvere familien i dagligdagen i dagcenteret. 

Mere individualitet 

Både hygge og tryghed er i fokus på dagcentrene. 

”Der er mindre grupper eller aktiviteter efter interesser, og det bliver muligt at opstarte et nyt og efterspurgt tilbud til yngre mennesker med demenssygdom. Ved at åbne op for en” profilgruppe” specifikt for yngre demensramte tilgodeses et længe og kendt behov for at mødes med andre i samme livssituation,” siger Anette Gammelgård. 

Mere teknologi 

Der arbejdes også med afprøvning af nye og spændende hjælpemidler fra det digitale og teknologiske område. 

”For nogle kan det have enorm værdi at lære at kommunikere via en tablet f.eks. med datteren, der bor i Esbjerg. Her har medarbejderne en vigtig opgave i at være opmærksomme og proaktive i forhold til borgerens behov og individuelle mål for opholdet i dagcenteret. De fleste vil jo gerne klare sig selv, men det kræver, at vi afprøver og træner det med borgeren med henblik på at implementere det i hjemmet, hvorved det også bliver en hjælp til familien.” 

Sammenlægning af dagcentre 

Lige nu arbejdes der på at sammenlægge de syv dagcentre i Aarhus Kommune til tre centre for at imødekomme borgernes behov og ønsker endnu bedre. 

”Sammenlægningen må ikke ses som en reduktion,” fortæller Anette Gammelgaard, dagcenterleder i Sundhed og Omsorg, Aarhus kommune. ”Tværtimod. Den har en lang række fordele, der i sidste ende kommer til udtryk i de individuelt målrettede indsatser til alle borgere i dagcentrene og i de muligheder, deres nærtstående kan få.” 

Find mere information om dagcentre og visitation på Aarhus.dk under siden “Dagcentre Sundhed og Omsorg”