Frivilligt arbejde er godt for helbredet

Frivilligt arbejde er sundt – især for personer over 50 år. Det kunne lyde som en aprilsnar i utide; men er ikke desto mindre konklusionen i en videnskabelig undersøgelse, publiceret i efteråret i det anerkendte tidsskrift Psychological Bulletin. Artiklen ser på en række helbredsmæssige forhold som for eksempel: fysisk helbred og bevægelighed, depression, socialt liv, trivsel og livsglæde samt intellektuelle funktioner (”åndsevner”). De vigtigste konklusioner er, at frivilligt arbejde er en vigtig livsstilsfaktor med hensyn til at bevare et godt helbred med trivsel og velbefindende. Andre centrale resultater i analysen er: Frivilligt arbejde synes at være forbundet med reduktion af depressioner, højere generelt sundhedsniveau, færre bevægelsesmæssige begrænsninger og længere levetid.

 

Undersøgelsen peger desuden på, at frivilligt arbejde også kan være et middel til forebyggelse af andre helbredsforringelser – demens nævnes som et oplagt eksempel. De gunstige helbredseffekter gælder et moderat frivilligt arbejde. To-tre timer om ugen ser ud til at være det ”gyldne” timetal. De mest udsatte og ældste seniorer forekommer at have størst udbytte af det frivillige arbejde. Følelsen af at være påskønnet og anerkendt forstærker forbindelsen mellem det frivillige arbejde og sundhedsgevinsterne. Analysens resultater er for mig både overraskende og alligevel ikke overraskende.

 

Ikke overraskende, fordi man via frivilligt arbejde kan få mulighed for:

At gøre noget for nogen

– At have social kontakt med andre mennesker

– At holde sig fysisk og åndeligt i gang

 

De tre forhold er normalt det, mange anser som nødvendige forudsætninger for et godt liv. I nogle sammenhænge kaldes det ”lykkefaktorer”. Overraskende, fordi konklusionerne fremstår faktuelle, og ikke bare som fornemmelser.

 

Og hvad kan resultaterne så bruges til?

Analysen illustrerer, at vi i dagens velfærdssamfund alt for ofte overser, at det gode seniorliv i høj grad er et spørgsmål om vores sociale livsstil. Altså forbindelser og kontakt til vores medborgere samt den måde, vi lever sammen og behandler hinanden på. Forhåbentlig kommer denne problematik mere i fokus i forbindelse med de kommende års nødvendige nytænkning af velfærdsbegrebet og velfærdsydelser. Så der ikke kun tænkes i ressourcer til offentlige ydelser; men at der opbygges en grundlæggende forståelse af, at det gode liv er noget, vi alle skal bidrage til og er medansvarlige for. Det aktive medborgerskab er et begreb, der rummer disse ting. På den baggrund er det oplagt at forstærke indsatsen for at motivere specielt seniorer til frivilligt arbejde: På den ene side er det godt for helbredet, og på den anden side kan man få lejlighed til at gøre noget for andre – det man på nudansk kalder en winwin situation. Så det er bare med at komme i gang!

 

Tekst: Bo Nordby, formand for Frivilligrådet, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Foto: Niels Åge Skovbo

 

Reference: ”The Benefits Associated with Volunteering Among Seniors: A Critical Review and Recommendations for Future Research”, Nicole D. Anderson m.fl., Psychological Bulletin, 2014, vol. 140, no. 6 1505 – 1533.