Danskere, der har det mentalt godt og som trives, lever længere end danskere, der har det mentalt dårligt og som ikke trives. Det viser en ny dansk undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU. Men hvad vil det egentlig sige at have en god mental sundhed? Og kan man styrke sin mentale sundhed?

 

1: Hvad er mental sundhed?

At have en god mental sundhed betyder, at man har det godt og fungerer godt. Eller sagt med andre ord, at man for det meste er glad og tilfreds med livet, kan håndtere dagligdagens udfordringer og kan bidrage positivt til fællesskabet. Mental sundhed er alt det, der gør livet værd at leve.

 

2: ABC for mental sundhed

’ABC for mental sundhed’ er en model til at styrke menneskers mentale sundhed. Den er baseret på videnskabelige undersøgelser og stammer oprindeligt fra Australien. I den australske model står ABC for Act, Belong og Commit, mens den i Danmark er blevet omdøbt til ’ABC for mental sundhed’ og oversat til: A: gør noget aktivt. B: Gør noget sammen. C: Gør noget meningsfuldt. Modellen fokuserer på, at det er lige så vigtigt, at vi trives og har det godt, som det er, at vores krop fungerer. Samtidig kan vi alle styrke vores egen og andres mentale sundhed ved at være aktive, gøre noget sammen og gøre noget, der er meningsfuldt:

 

A: Gør noget aktivt At gøre noget aktivt handler både om at være fysisk, socialt, mentalt og spirituelt aktiv. Du kan være aktiv på utallige måder og på mange forskellige niveauer. Du kan for eksempel være:

• Fysisk aktiv ved at gå en tur, lave havearbejde eller danse til din yndlingssang.

• Socialt aktiv ved at snakke med din familie eller venner, synge i kor eller være med i en klub.

• Mentalt aktiv ved at læse en bog, spille et spil eller se en film.

• Spirituelt aktiv ved at gå en tur langs vandet, meditere eller deltage i gudstjenester.

 

B: Gør noget sammen Ens sociale relationer har også stor betydning for den mentale sundhed, fordi de er med til at give os en følelse af at høre til og være en del af et fællesskab. Du kan for eksempel styrke din mentale sundhed ved at være sammen med venner og familie, involvere dig i en mad- eller bogklub, eller deltage i lokale aktiviteter.

 

C: Gør noget meningsfuldt At gøre noget meningsfuldt betyder at gøre noget, der giver mening for dig og som giver et formål i livet. Du kan for eksempel give dig selv en udfordring, lære noget nyt eller engagere dig i frivilligt arbejde.

 

3: Mindfulness

Flere videnskabelige undersøgelser har vist, at mindfulness kan forbedre vores mentale sundhed. Mindfulness har sine rødder i buddhismen og er en form for meditation, der træner dig til at være mere til stede i nuet og acceptere det, som det er – uden at være dømmende. Det handler med andre ord om, at være venlig imod sig selv og kunne modstå negative tankers vanemønstre som for eksempel bekymringer, stress og selvkritiske tanker. En god øvelse at starte med en ”bodyscanning”. Her ligger du på ryggen og er opmærksom på din vejrtrækning. Og så scanner du hele kroppen – fra tæerne til toppen af hovedet. Det gør du ved at fokusere dine tanker og opmærksomhed på enkelte dele af kroppen hver for sig. Psykiatrifonden har lavet en guidet bodyscan på 16 minutter, som du kan lytte til. Lyd-guiden kan du høre på psykiatrifondens hjemmeside: psykiatrifonden. dk/mindfulness Da mindfulness ikke er en beskyttet titel, skal du være opmærksom på, at mindfulness-kurser og -øvelser udbydes med varierende kvalitet.

 

4: Stå dig stærk med power poses

Et åbent kropssprog med rank ryg og armene strakt op i vejret er bedre end et lukket kropssprog med krummet ryg og armene krydsende ind over maven – i hvert fald, når der er tale om følelsen af selvsikkerhed og oplevet stress. Amy Cuddy, som er professor ved Harvard Business School, har bevist en sammenhæng mellem kropspositioner og vores følelse af selvsikkerhed og oplevet stress. Undersøgelser viser, at når man stiller sig i de såkaldte ”power poses”, øges ens testosteron- niveau, hvilket er forbundet med øget selvsikkerhed og dominans. Samtidig bliver ens niveau af stress-hormonet cortisol væsentligt sænket, hvilket betyder, at man bliver mindre stresset. Man kan altså på sin vis snyde sin egen krop til mere selvsikkerhed og mindre stress, og som Cuddy siger: ”Fake it ’til you become it”.

 

Tekst: Nanna Rønde Gerlach

Foto: Colourbox