Jobbanken i Aarhus hjælper førtidspensionister med psykiske lidelser tilbage i arbejde.

 

Målet er et job på det ordinære arbejdsmarked, og kort fortalt bygger indsatsen på en helhedsorienteret model med fire tilbud:

 

Vejledning

Med fokus på den jobsøgendes jobønsker, erfaringer og evner. Understøttelse af jobsøgningsprocessen, herunder CV- og ansøgningssparring. Vejledningssamtalernes frekvens afhænger af den jobsøgendes behov, og har i princippet ikke nogen slutdato.

 

Undervisning

Kurser, workshops og forløb, der styrker den jobsøgendes kompetencer og klæder på til at varetage et job eller gå selvstændig med egen virksomhed. Undervisningen varetages primært af undervisere fra Aarhus Universitet.

 

Idræt og sundhed

Jobbanken tilbyder en bred pallette af motionstilbud, der fremmer fysisk og mental sundhed, med relevans for arbejdsevnen, herunder fitness, badminton, floorball, svømning, yoga, vandre- og cykelture. Veluddannede idrætsundervisere forestår træningen, der er fordelt over de fleste af ugens dage.

 

Netværksaktiviteter

Mindst en gang om måneden afholder Jobbanken kulturelle arrangementer og aktiviteter, der har til hensigt at give gode oplevelser med vidensindhold, typisk integreret med bevægelse. Aktiviteter kan være alt fra endagsture til Himmelbjerget og Samsø eller til besøg på Moesgaard Museum, Tirpitz eller Horsens Statsfængsel.

Værd at vide om Jobbanken

Hvad vil du?

Det er afgørende for at lave et godt jobmatch, at der tages udgangspunkt i vores jobsøgeres interesser og ønsker. Det giver større tilfredshed med jobbet og længere jobforløb. Derfor er den jobsøgendes præferencer afgørende og styrende for hele jobsøgningsprocessen.

 

Styr på reglerne

Vi hjælper med at forklare vores jobsøgere, hvordan reglerne er omkring skånejob – hvor mange timer man må arbejde, hvordan lønindkomst evt. påvirker udbetalingen af førtidspension og andre offentlige ydelser. Vi tager os også tid til at forklare, hvordan man indberetter sin lønindkomst i sin skattemappe, så man ikke får et skattesmæk ved senere lejlighed.

 

Job på det ordinære arbejdsmarked, fordi…

Langt de fleste hellere vil ud på en almindelig arbejdsplads fremfor et beskyttet værksted eller lignende.

 

Målet?

At bidrage til et mere meningsfyldt og indholdsrigt liv hos psykisk sårbare førtidspensionister, gennem integration på arbejdsmarkedet i skåne- eller deltidsjob. Gennem en helhedsorienteret indsats er det vores målsætning at arbejde for en generel større livskvalitet i vores målgruppe.

 

For alle

Det eneste krav vi stiller for at benytte Jobbankens tilbud er et ønske om arbejde på det ordinære arbejdsmarked, og at man kan relatere sig til psykisk sårbarhed. Ingen bliver ekskluderet på baggrund af psykiatriske diagnoser, symptomer eller arbejdshistorik.

 

Hjælper virksomheder – for at hjælpe målgruppen

Til virksomhederne tilbyder vi hurtig og professionel rekruttering, vi understøtter hele ansættelsesprocessen, afholder opfølgningssamtaler, rådgiver om LAB-loven og smidiggør det administrative arbejde, der er forbundet med ansættelser i skånejob. en del af snakken, men vores fokus er på kompetencer.

 

Udbud og efterspørgsel

Virksomhederne efterspørger arbejdskraft, og selv få timers arbejde om ugen har stor værdi, såvel for jobtager som for virksomheden.

Tekst: Virksomhedskonsulent og vejleder i Jobbanken Erling de Jong Krarup