Tidligere kiggede naboerne uanmeldt forbi, og både mælkemanden og postbudet havde tid til en kop kaffe og en sludder. For en del ældre i dag kan Hjemmeplejens personale være den eneste kontakt i flere dage.

TEKST Pernille Bonne Nejsig

Hvert år aflægger medarbejderne i hjemmeplejen i alt 2,8 millioner besøg – fordelt på 6.500 borgere. Derfor er det vigtigt, at det enkelte menneske, der modtager hjemmehjælp og -plejeer tryg ved de medarbejdere, der kommer i hjemmet. Aarhus Kommune bestræber sig på, at det så vidt muligt er de samme medarbejdere, der kommer hos de samme borgere, men ikke mindst også på at hjælpe den enkelte gennem målrettet træning til at forblive så selvhjulpen, at det fortsat er muligt, at komme ud og dyrke sine sociale relationer og interesser. Samtidig kan medarbejderne hjælpe med at finde en besøgsven i nabolaget. 30 procent af modtagere af hjemmepleje trives ikke godt, og 14 procent oplyser, at det ofte sker, at de er alene, selvom de mest har lyst til at være sammen med andre.


I Aarhus Kommune har omkring 2700 borgere valgt at være frivillige inden for ældreområdet. Nogle giver et nap i lokalcentret, andre sidder i plejehjemmets råd, mens atter andre er fx frivillige besøgsvenner. Hvis du har lyst til at være frivillig, kan du starte på frivillig. aarhus.dk eller kontakte din lokale frivilligkoordinator, som du kan få fat på via Sundhed og Omsorgslinjen: 87 13 16 00


Myter om plejehjem

TEST din viden: Hvordan står det til i ældreplejen?

Der findes mange myter og meninger om ældreplejen, og som både ældre
med behov for hjælp og som pårørende kan det være svært at vide, hvad
der er op, og hvad der er ned, når det gælder kvaliteten af plejehjem og
hjemmepleje. I Aarhus ved kommunen ret præcist, hvor skoen trykker, og
hvad der går godt. Hvert år interviewes 6.500 modtagere af hjemmepleje og 2.200 plejehjemsbeboere samt deres pårørende om deres tilfredshed med alt fra madens kvalitet til relationerne til personalet.


Afprøv dine egne fordomme og gæt med på, hvad målgruppen svarer, når de selv bliver spurgt, hvordan det står til

Myte 1
Personalet er fortravlede og mangler nærvær

Myte 2
Plejehjem ligner og føles som institutioner – lidt ligesom et sygehus

Myte 3
Maden er forfærdelig – udkogte kartofler og kedeligt kød

Myte 4
Ældre bliver parkeret på plejehjem af familien, der sjældent kommer på besøg

Myte 5
Der sker ikke en s… på plejehjem. Fjernsynet kører i tomgang og dagens højdepunkt er fællesvisning af De røde heste fra 1968 .


Se hvad beboerne svarede på næste side