Det nyeste frivillighus i Aarhus har fået sin egen forening, der skal skabe aktiviteter på tværs i huset.

Som om 140 foreninger i ét hus ikke er nok, har Huset Trøjborg på Kirkegårdsvej nu fået en ny forening, som – meget passende – har fået navnet Foreningen Huset Trøjborg. I modsætning til de mange andre foreninger i huset, hvor medlemmerne mødes om en særinteresse, som sang, kortspil eller kreative udfoldelser, så går Foreningen Huset Trøjborg på tværs af det hele. Den står for tilbud til alle, der har deres gang i huset og forsøger at kitte de mange forskellige interesser sammen.

Masser af sang og musik

Ib Pedersen blev valgt til formand på foreningens konstituerende generalforsamling i februar i år, og han har sammen med resten af bestyrelsen allerede fået sat gang i en række aktiviteter. Der har været holdt musikarrangementer med lokale kor og orkestre og i maj stod foreningen bag en bustur til det sydfynske. ”Det er planen at Foreningen Huset Trøjborg skal stå for en stor del af de fælles arrangementer, der er her i huset,” fortæller Ib Pedersen. ”Og vi er meget privilegerede ved, at mange af de foreninger, der holder til i Huset Trøjborg, har musik eller sang på programmet, så det er ikke så svært at finde kulturelle indslag.” Ud over det, vil foreningen også være involveret i mange af de faste aktiviteter i huset. Årstiderne markeres med fastelavns-, sommer- og julefester, og i samarbejde med cafeen er det planen, at foreningen skal stå for månedlige søndagscafeer med mad, musik eller foredrag.

Mænd og koner

Foreningen Huset Trøjborg har lige nu omkring 100 medlemmer – privatpersoner, der typisk har deres gang i én eller flere af de foreninger, der bruger huset. Således også formanden Ib Pedersen, der en gang om ugen er frivillig i husets køkken og tovholder for en madklub med det mystiske navn ’Vi Mænd og I Koner’. Bag navnet gemmer sig en madklub, hvor mændene køber ind og laver mad, og kvinderne så kommer og spiser den gode mad på de veldækkede borde. Det er gratis at være medlem af Foreningen Huset Trøjborg. Arrangementerne skulle gerne give det overskud, der skal til for at drive foreningen. Ib Pedersen opfordrer alle, der ikke kender Huset Trøjborg til at kigge indenfor: ”Jeg tror, at vi har aktiviteter for enhver smag her i huset. Vi arbejder på at få ajourført en aktivitetskalender, der viser, hvad der foregår, og håber også, at vores nye hjemmeside snart er klar. Men indtil da, vil jeg blot opfordre folk til at kigge indenfor. Der vil næsten altid være nogle frivillige i caféområdet, der kan tage imod og hjælpe folk på vej.”

 

Tekst og foto: Allan Witte