Hvad synes de pårørende om plejeboligerne

Familie, venner og bekendte vil gerne deltage i plejehjemmets aktiviteter og efterlyser bedre kommunikation, viser pårørendeundersøgelse 2015.

 

Vidste du, at du er velkommen til at spise med, når du besøger et familiemedlem, en god ven eller bekendt på plejehjemmet? Sundhed og Omsorg har i efteråret 2015 spurgt pårørende til beboere på kommunens plejehjem, hvordan de oplever plejehjemmet og samarbejdet med personalet. Undersøgelsen viste blandt andet, at 25 procent af pårørende ikke er klar over, at de kan deltage i måltiderne, når de er på besøg. ”Pårørende skal føle sig lige så hjemme på plejehjemmet, som de gjorde i deres kæres tidligere hjem. Det betyder selvfølgelig, at de kan blive og spise med, tage en kop kaffe i køkkenet og være med til ikke bare julearrangementer og sommerfester, men også dagligdags aktiviteter,” siger rådmand Jette Skive og peger på et andet resultat af undersøgelsen, nemlig at selvom 88 procent af pårørende er klar over, at de kan deltage i aktiviteter, svarer de fleste, at de hovedsageligt ’blot’ drikker kaffe, når de er på besøg.

 

Føler sig hjemme

64 procent af pårørende svarer, at de føler sig hjemme/tilpasse i plejeboligerne, og over en tredjedel svarer, at de gerne vil inddrages i omsorgen for deres nærmeste. ”Det er glædeligt, når familie og venner har lyst til at deltage i beboernes liv, men det kunne tyde på, at der er behov for en styrket indsats i forhold til at engagere pårørende i de mange aktiviteter,” siger Jette Skive, der forventer, at kommunens oplevelsesmedarbejdere, der blev ansat i efteråret, vil spille en positiv rolle i den sammenhæng. Undersøgelsen viser ydermere, at 75 procent af pårørende er tilfredse eller meget tilfredse med plejehjemmene samlet set, mens 11 procent er utilfredse eller meget utilfredse. Halvdelen af de adspurgte mener, at bedre forventningsafstemning med personalet vil gøre det nemmere at være pårørende. ”Gensidig forventningsafstemning fra starten kommer både beboere, pårørende og medarbejdere til gode, og vi arbejder hele tiden på at blive bedre til at få talt om samarbejde og muligheder. Faktisk har vi netop lavet et nyt materiale, der blandt andet skal fremme forventningsafstemningen allerede fra før indflytning på plejehjem, og så er vi ikke mindst ved at udvikle et såkaldt intranet, der vil gøre det nemmere for pårørende og medarbejdere at være løbende i kontakt med hinanden – til glæde for beboerne,” fortæller Jette Skive.

 


Pårørendeundersøgelse 2015

 Sundhed og Omsorg har spurgt pårørende til beboere i kommunens plejeboliger, hvordan de oplever pleje, omsorg og samarbejde. Læs hele rapporten på Aarhus Kommunes hjemmeside.

Pårørendeundersøgelse 2014

 Der blev også lavet en pårørendeundersøgelse i 2014. Du kan se nogle af resultaterne her 

Oplevelsesmedarbejdere

Aarhus Kommune har ansat en række oplevelsesmedarbejdere, som skal være med til at skabe mere liv i plejeboligerne. Du kan læse om oplevelsesmedarbejderne her