41 procent af aarhusianerne laver frivilligt arbejde. Der er stor forskel på typen af opgaver, og også på, hvorfor vi er frivillige. Nogle har det bedst med at yde en frivillig indsats, hvor de også har indflydelse – for eksempel ved at gå ind i en bestyrelse. Andre trives med at være fri for det overordnede ansvar. De vil gerne have et vagtskema, så de ved, at der står en opgave i kalenderen mandag eftermiddag eller torsdag formiddag. Og endelig er der dem, der ikke rigtigt kan passe det frivillige ind i en travl hverdag. De foretrækker at melde sig, når der er en særlig event som en indsamling eller en festival.

 

Idealist, humanist eller fælles-skaber…

Barmhjertighed, samvittighed, indignation, kedsomhed, strategi eller virketrang. Der er mange motiver til at melde sig under frivillighedsfanerne. Ingen grund er mere rigtig end andre, og man kan sagtens kan være drevet af flere motiver samtidig. Hvilken sag, du skal vælge, hvis du har fået mod på at lave noget frivilligt arbejde, afhænger af, hvilken frivilligtype, du er.

 

IDEALISTEN

Det er ikke for sjov, når IDEALISTEN går ind i en sag. Der er et højere mål med det frivillige arbejde for IDEALISTEN, som ofte er drevet af en indignation eller en krænket retfærdighedssans. Han eller hun håber med sin indsats at kunne rette op på nogle skævheder i samfundet eller naturen og måske få udbredt et vigtigt budskab til en større offentlighed.

 

LOKALSAMFUNDS-AKTIVISTEN

Her kan man tale om at feje for sin egen dør. Den frivillige, som stiller op og gør en indsats for den lokale sportsklub, byens skole eller det nærliggende naturområde, har ikke nødvendigvis et overordnet, politisk mål. Det primære for LOKALSAMFUNDS-AKTIVISTEN er at tage en tørn for det område, han eller hun bor i og udvikle og støtte det.

 

FÆLLES-SKABEREN

Hyggen og samværet med andre mennesker er det primære for FÆLLESSKABEREN. Han eller hun deltager i frivilligt arbejde på grund af de sociale relationer. FÆLLES-SKABEREN nyder kontakten med de andre frivillige, når der skal tømmes skraldespande, skrubbes toiletter eller sorteres genbrugstøj. Man løser opgaven og belønnes med nye venskaber.

 

HUMANISTEN

Barmhjertighed er den dominerende drivkraft for HUMANISTEN. Han eller hun har det svært med at vide, at mennesker lider nød eller mistrives. HUMANISTEN gør ofte en indsats inden for det sociale område eller nødhjælpsarbejdet. Her finder vi også den frivillige, som selv har oplevet for eksempel sygdom eller misbrug, og som bruger egne erfaringer til at hjælpe andre.

 

KOMPETENCE-JÆGEREN

Det er ikke for at drikke gratis fadøl eller headbange til en festival, at KOMPETENCEJÆGEREN melder sig som frivillig. Han eller hun har en strategi med det frivillige arbejde. Indsatsen skal tilføje noget ekstra på CV’et. KOMPETENCE-JÆGEREN stiler efter at dygtiggøre sig og opbygge et netværk af personer, som måske kan hjælpe ham eller hende på vej i karrieren.

 

Tekst: Dorte Søholm