Initiativ bygger bro mellem unge og ældre

Et initiativ i Aarhus formidler kontakten mellem unge studerende, der mangler et sted at bo, og ældre, der gerne vil leje et værelse ud.

 

Initiativet kalder sig HjerteRum, og formålet er at udvikle en alternativ boform, der bygger på relationer frem for penge, forklarer en af initiativtagerne, medlem af Ældrerådet Carl Aksel Kragh Sørensen: ”Mange ældre er ensomme og utrygge ved at bo alene. Og mange unge, der kommer til byen for at studere, mangler et sted at bo – og kan også godt føle sig ensomme og lidt fortabte. Med et initiativ som HjerteRum kan vi hjælpe både ældre og unge og samtidig være med til at skabe relationer og kontakt på tværs af generationerne.” Et vigtigt led i processen er at skabe kontakt mellem de mulige udlejere og lejere, FØR lejemålet indgås. ”Det er jo ikke rart at få en støjmagnet eller et rodehoved i huset, hvis man ikke er til det,” siger Carl Aksel Kragh Sørensen. ”Kemien skal være i orden, og begge parter skal føle sig trygge og have lyst til at bo under samme tag. Den kontakt vil vi skabe ved at invitere interesserede ældre og unge til nogle sociale arrangementer, hvor de over et stykke mad kan lære hinanden lidt at kende og finde ud af, om de matcher hinanden.”

 


Hvis du vil vide mere...

Er du interesseret i at få mere at vide om Hjerterum? Så gå ind på hjemmesiden www.hjerte-rum.dk. Du kan også ringe til Carl Aksel Kragh Sørensen på tlf. 2191 7624.

 

Tekst: Ingrid Terkelsen

Foto: Kaare Viemose