Ensomhed kan ramme alle, men ældre med anden etnisk baggrund end dansk er særligt udsatte pga. sproglige og kulturelle barrierer. Det gør særlige “trivselsagenter” nu noget ved. 

Tekst og foto: Kasper Fryd Kristensen  

”Trivselsagenterne er et afgørende bindeled ud til ensomme minoritetsældre. Med mange forskellige etniske baggrunde har de kendskab til dansk kultur og sprog, men også til deres egen kultur og sprog. Det giver dem muligheden for at bygge bro på tværs af kulturelle skel, og nå ældre, som ellers er svære at nå.” 

Sådan siger Dung Le, der er projektleder og underviser i uddannelsesforløbet Trivselsagenter.  

Tag min hånd 

Dung Le har været med til at uddanne 20 aarhusianske ildsjæle til ”trivselsagenter.” 

“Nogle er allerede godt i gang med at danne fællesskaber, andre starter deres egen forening, mens en stor gruppe holder informationsmøder i lokalmiljøerne,” fortæller Dung Le. 

”De når ud til målgruppen gennem den personlige kontakt og mund-til-mund gennem de relevante netværk. Til informationsmøderne opfordres alle til at tage én eller to udsatte ældre i hånden, og på den måde trækkes de ind i fællesskabet. Jeg glæder mig rigtig meget til at følge deres arbejde med at skabe et bedre og tryggere liv for ældre i vores by.” 

Stor ansvarsfølelse  

Det frivillige arbejde som trivselsagent er for de fleste deltagere motiveret af personlige erfaringer med ensomhed og iboende værdier om at hjælpe de ældre og sårbare.  

”Mange af dem har selv oplevet ensomhed på egen krop, da de kom til Danmark. De kan huske, hvordan det var, da de ikke forstod dansk, og var ‘kulturelt ensomme’. Og ellers har de en mor, far eller onkel i den situation. Det giver dem en bedre forudsætning for at hjælpe,” siger Dung Le. 

“Blandt mange af disse kulturer en naturlig tilgang til omsorg i familien, som også har en betydning for deres engagement. Det ligger dybt i deres værdier, at man selvfølgelig tager sig af de ældre, da man ikke har et stærkt velfærdssystem som det danske.”  

Fakta 

  • Projekt Trivselsagenter har kørt fra 2019-2021 med fire forløb bygget op omkring aktionslæring med en tæt forbindelse mellem teori og praksis. 
     
  • I juni 2021 fandt den afsluttende diplomoverrækkelse sted. Her blev der samtidig udgivet projektguiden ”Trivselsagenter – nøglen til fællesskab for etniske minoritetsældre”, der samler trivselsagenternes erfaringer samt indsigt i ensomhedens ansigter blandt målgruppen. 
  • Projektet er støttet økonomisk af Sundheds- og Ældreministeriet fra 2019-2021, mens Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune har bidraget med input og hjulpet med forankring i lokalområderne. 
     
  • Dung Le har videreført sine erfaringer med at bekæmpe ensomhed fra foreningen Vi-Senior, som hun opstartede i 2016 med støtte fra Sundhed og Omsorg. 

Manilla Vestergaard, Trivselsagent  

Jo ældre man bliver, jo mere sårbar bliver man også. Det gælder især for ældre minoriteter, der bor i Danmark, men aldrig har lært det danske sprog eller har dårlig adgang til kulturen og fællesskaberne. De kan sidde tilbage med en følelse af at være glemt og isoleret. 

Selv blev jeg mødt med åbne arme og hjerter, da jeg kom til Danmark for 32 år siden. Det er jeg taknemmelig for, og det vil jeg gerne give videre. Da jeg oprindeligt er fra Syrien, har jeg to kulturer i mig, og er godt egnet til at hjælpe i mit lokalområde som trivselsagent. Derfor sprang jeg også ind i Dungs projekt, så snart jeg hørte om det.  

Gennem forløbet som trivselsagent har jeg fået værktøjer, jeg skal bruge efter sommerferien til at hjælpe aramæiske kvinder og mænd og generelt folk fra Mellemøsten, der primært bor i Tilst, Frydenlund og Hasle. Jeg vil hjælpe dem til at komme ud, være sociale, lave aktiviteter, og vise dem, at der er andre i samme situation. 

De ældre har brug for at blive taget i hånden af en, der lytter og forstår deres behov. Det er vigtigt for mig at have hjertet med og hjælpe med kærlighed. Ikke som et slags arbejde, hvor det gavner en selv. Jeg mener selv, at jeg har evnerne til at skabe tillid og tryghed og være inviterende som en ven. Det er nødvendigt ved eksempelvis mænd fra Mellemøsten, der kan have meget svært ved at stå frem og bede om hjælp. 

Jeg føler en pligt og et ansvar for at give tilbage til det samfund, der har givet mig så meget. Med mine nye værktøjer drømmer jeg om at blive et bindeled mellem isolerede ældre og mellem dansk og syrisk kultur. Jeg har selv opstartet min egen forening, der hedder “Bryd Ensomheden” (brydensomheden.dk), hvor jeg vil gøre en forskel og hjælpe andre ind i fællesskabet og ind i samfundet. At jeg kan hjælpe andre, det gør også mig glad. Jeg drømmer også om at blive en slags ambassadør for de andre, der giver dem motivation til selv at kunne hjælpe. 

Vil du være trivselsagent?  

Kontakt projektleder Dung Le

mail: info@vi-senior.dk eller tlf: 50535337