Borgerne har det bedst i eget hjem – og på hospitalet, når det er nødvendigt. Ud fra den devise vil færre patienter blive indlagt og flere behandlet ambulant eller i eget hjem

 

”Vi sover bedst i eget hjem og føler os trygge i vante rammer. Og alene det at have det godt er faktisk med til at fremme heling og helbredelse. Og så er risikoen for at få hospitalsinfektioner eller andre sygdomme væsentlige større på hospitalet,” forklarer sygeplejefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital Vibeke Krøll og tilføjer, at allerede i dag kommer 72 procent af patienterne hjem efter få timer eller et par døgn på hospitalet.

 

Ud og hjem samme dag

 

Mange patienter kommer kun på sygehuset til ambulant behandling eller operation, og langt de fleste er glade for at slippe for ophold, ”men det giver af og til anledning til forvirring, hvis man som patient er i gang med at pakke tandbørsten ud og personalet så siger, at de ikke behøver blive på hospitalet for at få den rette behandling,” siger Vibeke Krøll.

 

Sygehuset rykker ud

 

Ambulant behandling betyder slet og ret behandling, der ikke kræver indlæggelse, men det opsyn og opfølgning, som tidligere foregik under indlæggelse, har patienterne stadig brug for, og derfor følger personalet ofte op med hjemmebesøg. Faktisk kommer personalet i det hele taget i dag langt oftere ud til patienterne. Også før eller helt i stedet for behandling på hospitalet. Lige nu har hospitalet 22 udgående teams, blandt andet et akut-team, der rykker ud og behandler borgere i eget hjem, ligesom hospitalet har mulighed for at sende ’mobil røntgen’- bilen ud, så ældre og gangbesværede borgere på plejehjemmene kan få røntgen-billedet taget hjemme i stuen.

 

 

Borgernes bedste

 

Den løsning er ikke nødvendigvis billigere, men den er bedst for patienten. Og netop fordi patienter i dag ikke altid behandles (færdigt) på hospitalet, er hospitalet også i fuld gang med at styrke samarbejdet med for eksempel ældrepleje og hjemmepleje, der overtager en del af patienterne til videre behandling. ”Som patient skal man ikke bekymre sig om, hvorvidt man nu er i den ene eller den anden offentlige sektors hænder, så selv om der foregår en lang række ting i kulissen, har man som patient kun brug for at vide, at der bliver taget hånd om én hele vejen.”

 

Tekst: Pernille Bonne

 


For aarhusianere og alle andre

Det Nye Universitetshospital er det lokale hospital for borgere i Aarhus. Men er samtidig specialiseret behandlingssted for en lang række patienter i det øvrige Jylland. Akutbiler med læger og alt nødvendigt udstyr kan rykke ud og begynde behandlingen i patientens eget hjem. Så hvis en mand falder om med et hjerteanfald i Thyborøn, starter hans behandling lige så hurtigt, som hvis han havde boet i for eksempel Malling eller Hjortshøj.