25 steder rundt om i kommunen kan du finde fitness-redskaber hele året – og i FOLKEnetværket nogle at træne med.

”Jeg har levet usundt i 40 år. Nu har jeg taget et valg, og jeg elsker mit nye liv”.

Anni Nielsen er ved at sprænges af glæde og lyst til at fortælle, hvordan hun med meget enkle midler har fået et nyt liv, som hun selv siger. Denne kolde vinterformiddag er hun mødt op i Mindeparkens træningsanlæg sammen med Hans Jørgen Riis for at træne i de udendørs fitness-redskaber, der findes der. Og ikke mindst for at give gode råd og vejledning til andre.

For nogle år siden så tilværelsen helt anderledes ud for Anni Nielsen. ”Jeg røg ind i en depression, da jeg stoppede på arbejdsmarkedet efter mange år som hjemmehjælper. Det var rigtig hårdt og heller ikke særlig sundt, for hvad hjælper det at spise sund mad, hvis man er ked af det?” Vejen ud af depressionen var for Anni Nielsen et forløb hos Folkesundhed Aarhus om ”Sund Livsstil”.

Vital viste vej

Hans Jørgen Riis’ historie minder meget om Anni Nielsens: ”Da jeg fyldte 60, fik jeg besked om, at min gamle arbejdsplads ikke længere kunne bruge mig, og efter 41 år på arbejdsmarkedet blev jeg nødt til at gå derhjemme. Noget af det, der belastede mig var, at jeg vågnede ved to-tretiden om morgenen og ikke kunne sove mere,” beretter Hans Jørgen Riis.

For ham var det et held, at han netop havde modtaget et nummer af Vital – her kunne han læse om Folkesundhed Aarhus’ tilbud om Sund Livsstil. ”Her lærte jeg at spise anderledes, og jeg lærte, hvor meget motion betyder for mit velbefindende. Samtidig havde vi, der var på holdet, det super godt sammen. Problemet var bare, at sådan et forløb jo stopper. Det måtte bare ikke ske, så vi lavede foreningen FOLKEnetværket, hvor vi mødes og støtter hinanden og motionerer sammen.”

Fitness til fri afbenyttelse

Det er netop som repræsentanter for FOLKEnetværket, at Anni Nielsen og Hans Jørgen Riis er mødt op i Mindeparken denne kolde vintermorgen. En del af netværkets tilbud er, at interesserede kan møde op og få lidt instruktion til redskaberne eller bare til at gå en tur og hygge sig sammen. Mindeparken er bare et af 25 steder i Aarhus Kommune, hvor der er opstillet udendørs fitness-redskaber, der kan bruges af alle – året rundt. Redskaberne minder om dem, du kan møde i et fitness-center, men er til fri afbenyttelse. Repræsentanter for FOLKEnetværket står ikke blot klar med gode råd og godt humør ved træningsanlæggene. De er også med til at arrangere gågrupper og cykelture, og hver gang er det lagt an på, at alle kan deltage. ”Det vigtige er at få rørt sig, og hvis der er nogen, der ikke kan gå eller cykle særlig langt eller hurtigt, så er det helt i orden. Jeg er som regel bagtrop og sørger for, at alle kommer godt hjem,” siger Anni Nielsen, og tilføjer: ”Vi, der er en del af FOLKEnetværket, får alle rigtig meget ud af det personligt, og Hans Jørgen og jeg har givet hinanden håndslag på, at vi fortsætter indtil vil bliver 90.”

Tekst og foto: Allan Witte


FOLKEnetværket

Læs mere om FOLKEnetværket og foreningens arrangementer på www.folkenetvaerket.dk

  • Gratis fitness i det fri – med instruktør
  • Se en oversigt over de udendørs træningspladser i Aarhus Kommune på www.friluftslivaarhus.dk/
  • På www.breddeidrætaarhus.dk kan du desuden se, hvornår kommunens instruktører kan træffes på de forskellige træningsanlæg