Hvem siger, at motion og træning er kedeligt? I hvert fald ikke deltagerne på Folkesundhed Frydenlunds udetræningshold.

 

Deltagerne løber rundt mellem hinanden, mens de agerer heste eller krager, tumler ryg mod ryg, spiller løbe-kryds-og-bolle – alt sammen mens latteren runger mellem blokkene. Deltagerne i udetræningen udfordrer kroppen forskelligt alt efter deres muligheder. Fælles for dem er, at de har – eller har haft – en eller anden skavank, som har gjort, at de har deltaget i et af Folkesundhed
Aarhus’ tilbud.

 

Én af deltagerne er Jens Ovesen på 65 år, der er kommet på Folkesundhed Aarhus på grund af en hjertelidelse.

 

”For knap to år siden sad jeg og fik en kop kaffe med nogle venner, da det pludselig strammede voldsomt i brystkassen. Jeg kom på Skejby og fik en ballonudvidelse og kom senere til genoptræning på sygehuset. Da jeg var færdig dér, beklagede jeg mig over at træningen sluttede, og så var der én af personalet, der fortalte om de tilbud, Folkesundhed Aarhus har,” fortælle Jens Ovesen.

 

Cigaretter på hylden

Sygdommen blev lidt af en øjenåbner for Jens Ovesen. Cigaretterne blev straks lagt på hylden, og formen skulle nu forbedres. Det skete hos Folkesundhed Frydenlund, hvor der er et hold, der udetræner.

 

”Risikoen for ikke at holde sig i ordentlig form er stor, og derfor er holdtræning det rette for mig. Det er vigtigt at lave noget sammen med andre, og det sociale fylder meget. Det betyder meget, at de andre forventer, at du kommer, og jeg tror ikke, at jeg ville få taget mig sammen til at gøre det alene,” vurderer Jens Ovesen.

 

Han er blevet så glad for at dyrke idræt udendørs sammen med andre, at han har uddannet sig som naturtræner hos DGI. Han er blevet tilknyttet Folkenetværket og har planer om at fortsætte
med at træne der – nu som frivillig instruktør. Det sker i øvrigt sammen med andre fra holdet, der har taget en tilsvarende uddannelse. Noget som de øvrige deltagere nyder godt af, da de har svært ved at undvære træningen, når Folkesundhed holder lukket på grund af ferie eller helligdage. Her træder de frivillige til, så der er udetræning året rundt.

 

Fra 19 – 82 år

Træningen bliver tilpasset de enkelte deltageres evner. Britta Boe Andersen, der er sundhedskonsulent i Folkesundhed Frydenlund, står for træningen og gør meget ud af at fortælle deltagerne,
at de kun skal udføre de øvelser, de kan holde til. Hvis de er i tvivl, er der altid nogle andre øvelser med i pakken.

 

”Deltagerne kommer af mange forskellige årsager, de kan have både fysiske og mentale diagnoser, og aldersspændet er stort – den yngste er 19 og den ældste 82. Men vi har valgt at lave blandede hold – mænd og kvinder – og forskellige baggrunde,”fortæller Britta Boe Andersen og fortsætter: ”Det vigtige er ikke blot træningen, men også det sociale. Den glæde og latter, man oplever under øvelserne, og så muligheden for at koble af og hygge sig bagefter over en kop kaffe.

 

Det har stor værdi for deltagerne, og jeg bliver glad, når jeg hører, at hvis den almindelige træning med mig som instruktør bliver aflyst på grund af ferie eller helligdage, så er der nogle af  deltagerne, der tager over.”

TEKST ALLAN WITTE FOTO NIELS ÅGE SKOVBO

Udetræning Folkesundhed Frydenlund

Deltagerne mødes to gange ugentligt til udendørs træning med instruktør. Træningen består af konditions- og styrketræning samt styrkelse af sociale relationer. Der er blandede hold. Deltagerne
har forskellig alder og helbredsmæssig baggrund. For at deltage skal man have været en del af Folkesundheds forløb eller være deltager i projektet ”Dit Liv – Din Sundhed”.

 

Nærmere oplysninger: Folkesundhed Aarhus:

 

87 13 40 35 – folkesundhed@mso.aarhus.dk

Folkesundhed i Aarhus

Folkesundhed Frydenlund på Høgevej i Aarhus V er Aarhus Kommunes nyeste tilbud om forebyggelse, sundhedsfremme og sund livsstil. De andre tilbud har udgangspunkt i Cereshuset på
Ceres Allé i Midtbyen og i Globus 1 i Brabrand. Borgere i Aarhus kan få hjælp af Folkesundhed til at få mere sundhed ind i hverdagen. Det sker i en række forløb, der handler om sundhed
og sund livsstil. Alle forløb starter med en indledende samtale med en sundhedskonsulent. Sammen finder I ud af, om et forløb hos Folkesundhed er det rigtige for dig. Hvis der ikke er et tilbud, der passer til dig, kan du få gode råd om andre muligheder.