Landsforeningen for førtidspensionister giver vejledning og hjælp til deres medlemmer og til deres lokalforeninger rundt omkring i landet. Men mange byer har slet ikke en lokalforening for førtidspensionister. Kunne du
tænke dig at starte en?

Tekst: Anja Ziegler Foto: Privat

Carl-Erik Nielsen er formand for Landsforeningen for Førtidspensionister. En forening, der giver vejledning og hjælp til deres medlemmer i forhold til de udfordringer, de møder som førtidspensionist. Det kan fx være i forbindelse med deres sagsbehandling i kommunen eller i Ankestyrelsen.

Derudover arbejder landsforeningen på at udbygge og understøtte lokalforeningerne. De arrangerer bisidderkurser og kommer ud i lokalforeningerne og fortæller om lovgivning osv.

Carl-Erik Nielsen

Han har gennem de sidste 20 år været formand for Landsforeningen for Førtidspensionister. Han
holder bl.a. bisidderkurser og
tager ud til lokalforeninger og
fortæller om lovgivning på
førtidspensionsområdet. Han
kan også være behjælpelig
ift. opstart af lokalforeninger.

Gennem de sidste 20 år har Carl-Erik Nielsen været engageret formand, han har holdt flere bisidderkurser, og han kommer gerne ud der, hvor der er lokalforeninger. Desværre er der ikke så mange lokalforeninger tilbage, som der var før i tiden. Da der var flest, var der 27, men i dag er der kun syv tilbage, og der er ingen i Danmarks tre største byer: København, Aarhus og Odense.

Det lave antal lokalforeninger bekymrer Carl-Erik Nielsen. For mens landsforeningen arbejder for de generelle vilkår for alle førtidspensionister, kan lokalforeninger spille en vigtig social rolle for den enkelte førtidspensionist.


Godt for helbredet

”Der er et stort behov for arrangementer for førtidspensionister. Mange sidder alene hjemme, fordi deres situation ofte medfører, at man mister sit netværk,” fortæller Carl-Erik Nielsen. ”Nogle er med i foreningen for den sygdom, de har, men tit bliver de trætte af al den sygdomssnak og vil egentlig gerne bare møde andre mennesker i samme situation som dem selv.”

”Hvis man fx har en lokalforening at tage hen til, så hører man et par røverhistorier dér, får rørt lattermusklerne og opdager, at man ikke er ‘Palle alene i verden’ med det, man går og tumler med. Det får man det bedre af – alle får det bedre af at være med i fællesskaber, mens undersøgelser viser, at ensomme lever kortere tid.”


Hjælp til opstart


Det kan være svært at overskue alle de ting, man skal sætte sig ind i,
når man starter en forening op, men Carl-Erik Nielsen hjælper gerne med opstarten. Han kan hjælpe med det praktiske, papirarbejdet, opmærksomhedspunkter som at sætte annonce i lokalavisen osv. Han
kommer også gerne ud til et møde.

”Hvis man allerede fra start er 4-6 stykker, der er blevet enige om at
gå sammen og danne en bestyrelse, kan man starte en lokalforening
op indenfor 2-3 uger, hvis blot man har et lokale,” fortæller Carl-Erik
Nielsen.

Alle får det bedre af at være med i fællesskaber

Han har været rundt i alle lokalforeninger mindst én gang til fx bisidderkursus, han har deltaget i foreningsmøder og cafédage for at
fortælle om, hvordan det ser ud for førtidspensionister rundt omkring
i landet, til julefrokoster osv. Han opfordrer altid til, at de inviterer
den lokale forvaltning med til et møde, hvor de kan have en gensidig
dialog.


Gode aktiviteter

På Carl-Erik Nielsens liste over aktiviteter, der kan trække folk til, er fx biografture og cafébesøg, hvor der altid er 1-2 bestyrelsesmedlemmer
til stede. Spørger man ham, om der er nogle aktiviteter, der er særligt gode, falder svaret prompte: ”Julefrokost, sommerfest eller bare noget med spisning.”


Han mener desuden også, det ville være smart, hvis man kunne oprette et korps af dem, der har biler, som så kunne køre flere hen til caféer o. lign. eller et frivilligkorps af førtidspensionister, der kunne hjælpe kommende førtidspensionister som bisidder til møder med kommunen. Derudover er det fuldstændig op til lokalforeningen, hvad niveauet skal være. ”Det er jo altid en god idé at spørge medlemmerne, hvad de kunne tænke sig,” tilføjer Carl-Erik Nielsen ”Men ellers er det kun fantasien, der sætter grænser – og
økonomien.”


Stærke sammen


Et håb for Carl-Erik Nielsen er, at der kommer flere betalende medlemmer til landsforeningen og flere lokale foreninger i landet. Han får mange henvendelser, næsten dagligt, på telefon og mail med spørgsmål omkring førtidspensionen, men folk melder sig ikke ind.


”Hvis landsforeningen havde flere penge, kunne vi deltage i flere arrangementer og dermed udbygge vores netværk, bruge mere tid på
politisk arbejde og hjælpe flere med at komme igennem med ansøgninger til tilskud,” fortæller Carl-Erik Nielsen.


Landsforeningen laver også meget politisk arbejde for at forbedre vilkårene for alle. Carl-Erik Nielsen har haft mange møder med Udbetaling Danmark og har hjulpet dem med en større brugervenlighed i deres formidling. Han har også været på Christiansborg flere gange og har blandt andet arbejdet på at påvirke politikerne til at hæve de tre laveste satser for førtidspensionister.

”Vi står stærkere, jo flere medlemmer der er, og dermed står jeg stær-
kere, når jeg tager til Christiansborg for at tale vores sag,” slutter Carl-Erik
Nielsen.

Fakta