Mathias, som har ADHD, får hjælp af sin servicehund

Servicehunde kan ændre hverdagen for mennesker med fysiske eller psykiske lidelser.

 

”Før vi fik Messi, kunne Mathias ofte være utryg – han brød sig ikke om at være sammen med mange mennesker og isolerede sig ofte. Allerede efter Messis første overnatning ændrede vores tilværelse sig. I dag er Mathias meget mere tryg og kan både være sammen med mange mennesker og være alene hjemme.” For Irene Bach og resten af familien var det en stor omvæltning til det bedre, at servicehunden Messi kom ind i deres liv. Familiens søn Mathias på 13 år lider af ADHD og autisme og havde mange problemer på grund af disse sygdomme. Servicehunde som Messi er trænede til at hjælpe og støtte mennesker med fysiske eller psykiske handicap. Det kan være praktiske spørgsmål som at tænde og slukke lyset, hente avisen eller tømme vaskemaskinen, men servicehundene har mange gange også en anden funktion – nemlig at skabe ro og tryghed hos de mennesker, de er hund hos, så vedkommende bedre kan klare sig i hverdagen.

 

Ikke engang McDonald’s

”Mathias var ikke god til at være sammen med mange mennesker. Han brød sig ikke om at gå i butikker og ville helst ikke med til familiesammenkomster, hvor der var mange mennesker. Ikke engang på McDonald’s brød han sig om at komme. Samtidig kunne han også være urolig og omkringfarende. Efter vi fik Messi, er han blevet bedre til at tackle det. En uge efter, vi havde fået hunden, var vi til en konfirmation i familien med 100 mennesker og var ikke lige klar over, hvor Mathias var. Det viste sig, at han var ude at spille fodbold med de andre børn. Det var aldrig sket uden hunden,” fortæller Irene Bach. Nu kan Mathias være alene hjemme i kortere perioder, og han kan sove på sit eget værelse, hvis bare Messi er i nærheden. McDonald-besøg eller ture i CityVest er heller ikke længere et problem, da servicehunde er ligestillede med for eksempel førerhunde og derfor har lov til at komme med på restaurant eller i butikker.

 

Uvidenhed og fordomme

”Jeg kunne godt ønske mig, at kendskabet til servicehunde var mere udbredt,” siger Irene Bach. ”Især når der er tale om en person med et ikke synligt handicap, kan folk have nogle fordomme. Når Mathias og jeg for eksempel er ude at handle sammen med Messi, hører jeg af og til i forbifarten bemærkninger som: ”Her må man da ikke have hunde” og lignende kommentarer. Jeg tror, det bunder i uvidenhed og manglende kendskab til ordningen med servicehunde, og det er mit håb, at flere og flere vil erkende, at ja, der er mennesker, der er anderledes end os andre, men dem skal vi også huske at sætte pris på,” håber Irene Bach.

 


Et levende hjælpemiddel

Servicehunde er anerkendt som et hjælpemiddel på linje med kørestole og rollatorer. Èn af måderne at få en servicehund på er derfor ved at søge kommunen om en hund som hjælpemiddel. Servicehundeforeningen er én af de foreninger, der står for uddannelse af hundene.

Servicehunde hjælper folk med psykiske lidelser

Det kan være børn med autisme og ADHD eller personer med Posttraumatisk Stress Syndrom – for eksempel tidligere udsendte soldater.

“Jeg tror, det bunder i uvidenhed og manglende kendskab til ordningen med servicehunde, og det er mit håb, at flere og flere vil erkende, at ja, der er mennesker, der er anderledes end os andre, men dem skal vi også huske at sætte pris på,” håber Irene Bach.

Læs mere

Du kan læse mere om servicehunde, og om hvordan man får én på www.servicehundeforeningen.dk


 

Tekst: Allan Witte

Foto: Niels Åge Skovbo