Andreas Arendt. Oplevelsesmedarbejder tilknyttet syv plejehjem

Selvom en beboer er meget dement og ikke kan tale mere, så kan vi stadig se hinanden i øjnene og røre hinanden. Og nogle gange kan vi også synge sammen, selvom vi ikke kan snakke. 

Tekst og foto: Natasha Videbæk 

Grundlæggende handler mit arbejde om at skabe liv på plejehjemmene. Dem, jeg møder på min vej, skal have oplevelsen af at være set, hørt og forstået den dag. Det er kerneopgaven. 

Der er meget frie rammer for, hvad jeg laver med beboerne, så længe det giver livskvalitet og en god oplevelse. Derfor kan det også være meget forskelligt, hvad der sker fra uge til uge. Det er fantasien, der sætter grænserne. 

Førhen sad jeg i en rigtig konsulentstilling. Jeg sad hele dagen foran en computer og tænkte ofte: “hvad fik jeg ud af i dag?”. Jeg havde brug for et arbejde, der gav umiddelbar mening og skabte umiddelbar glæde – og det gør man som oplevelsesmedarbejder. 

Det vigtigste ved mit job er nærvær og øjenkontakt” 

Vi har altid alle mulige projekter i gang, men jeg arbejder blandt andet med musik i form af sangcaféer. Musikken er meget inkluderende, fordi selv dem, der ikke kan sige noget, kan sidde og lytte og blive stimulerede på den måde. Det er også fedt, når man kan trigge hukommelsen, og man kan se, at folk “vågner op”. Der kommer lige pludselig nogle sjove historier frem, fordi man synger en eller anden sang, som de har hørt til deres bryllup eller da de var børn.  

Nogle gange rykker jeg sangcaféerne udenfor. Det gør vi meget ud af, fordi selv på dage, hvor der er solskin, er det ikke sikkert, de ældre kommer ud, hvis ikke der sker noget udenfor. Derfor arrangerer vi ofte noget, der motiverer dem til at komme ud og mærke vinden i håret og dufte blomsterne. Det kan også være bålarrangement, hvor vi laver pandekager – jeg har virkelig haft nogle gode dage med bål og pandekager. 

Det handler i bund og grund om at få skabt noget liv og noget livskvalitet for beboerne. Det er det, vi er der for. 

Hvad er en oplevelsesmedarbejder? 

Oplevelsesmedarbejdere er glædesspredere og tovholdere. Deres opgave består i at skabe liv og øget livskvalitet på plejehjemmene. Det gør de igennem en bred pallette af arrangementer som bål, mad, sang, kreative projekter, historiefortællinger m.m., men også ved at samarbejde med det omgivende samfund, fx skoler, børnehaver, kor, musikere og frivillige. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.