Få overblik over din privatøkonomi og slip bekymringerne. Uanset om pensionen venter langt forude eller den allerede er en gammel bekendt, så er der god grund til at gå økonomien efter i sømmene.

En tilværelse med færre penge venter de fleste, når de går på pension. Det er en god idé at søge rådgivning og forberede sig grundigt til den dag, månedslønnen stopper.

 

Skab overblik over indtægter og udgifter inden pensionen

Der er mange gode grunde til at planlægge sit pensionistliv. Dels kan det være en stor omvæltning pludselig at stå med otte timer hver dag, som man selv skal fylde ud. Dels kan planlægning være med til at skabe det overblik, som giver overskud. Først når man ved, at det nok skal gå også økonomisk, kan man begynde at glæde dig og opbygge et nyt liv med et andet indhold end arbejde.

 

Hver tredje uden pensionsordning

Når vi som samfund taler om “det grå guld”, er det ikke en myte. Mange pensionister i dag mangler ikke noget. Gennem de sidste tyve år har stadig flere fået en arbejdsgiverpension, og en del har foretaget privat opsparing, som de har ved siden af folkepensionen.

Men der er stadig en stor gruppe af ældre – cirka hver tredje – som har haft et arbejdsliv uden en pensionsordning, og er man i den situation, skal man som pensionist indstille sig på at leve af sin folkepension og sin ATP.

Det kan være en udfordring, hvis der kommer en uforudset regning, hvis bilen pludselig ikke vil starte, eller computeren bryder sammen. Det kan også være tandlægen, som skal have et stort beløb, og det kan være svært at spare op til den slags udgifter af en folkepension.

 

Få styr på indtægter og udgifter

Helt grundlæggende er der to ting, man skal få skabt sig et overblik over: Hvad kommer der ind, og hvad går ud hver måned?

Folkepensionen skal man selv sørge for at få søgt om – senest en måned før, man går på pension. ATP, som er en lovpligtig pensionsordning, som næsten alle har betalt ind til, kommer derimod automatisk ind på ens NemKonto, når man bliver folkepensionist.

Har man en arbejdsmarkedspension, som måske består af flere opsparinger, er det vigtigt at få styr på, i hvilken rækkefølge de skal udbetales. Her kan man med fordel spørge pensionsselskabet eller banken til råds.

Som pensionist har man mulighed for at søge forskellige tilskud til for eksempel husleje, varme og medicin. Det er ens økonomiske situation, der afgør, om man er berettiget. Sådan er det også med ældrechecken, som er et årligt tilskud til de dårligst stillede.

 

Boligen skal overvejes

Det er ikke ualmindeligt, at man får halveret sin indtjening, når man overgår fra løn til pension, og hvis det er tilfældet, er det ikke givet, at man kan blive i sin bolig.

Bor man til leje, er der måske mulighed for at opnå boligydelse. Det kan også være en løsning at investere i en andelsbolig, hvis man har lidt formue. I en andelsbolig er den månedlige boligudgift typisk lavere end i en lejebolig.

Er man husejer, kan det være en idé at bede om at få indefrosset sin ejendomsskat. Det kan alle pensionister uanset indkomst gøre. Det betyder, at kommunen så at sige låner dig de penge, du skulle have betalt i ejendomsskat. Desuden har man som boligejer ofte mulighed for at omlægge nogle lån eller optage nye og på den måde “spise af sine mursten”.

 

Tjeklister

Der er mange knapper, som man kan skrue på, og mange poster, man bør skabe sig overblik over, hvis man står på tærsklen til en tilværelse som folkepensionist. Eller hvis man er trådt over tærsklen, men synes, at det kniber med at få enderne til at nå sammen. Både hos pensionsselskaberne, på ATP’s hjemmeside pensionforalle.dk og hos ÆldreSagen findes der overskuelig vejledning og tjeklister over, hvad man skal huske at tænke på, hvis man er på vej på pension.

Det er ikke ualmindeligt, at man får halveret sin indtjening, når man overgår fra løn til pension, og hvis det er tilfældet, er det ikke givet, at man kan blive i sin bolig.

Tekst: Dorte Søholm   Foto: Niels Åge Skovbo