Myter og fordomme kan gøre det svært for mennesker med demens og deres pårørende at blive forstået og accepteret af andre. Vi afliver her de mest herskende myter og fordomme om demens.

Myte: Demens er én sygdom

Fakta: Ca. 200 forskellige sygdomme kan føre til demens. Mange demenssygdomme kan behandles, så symptomerne mindskes, og alle demenssygdomme kræver pleje og omsorg. Derfor er det vigtigt at få stillet en diagnose.

Myte: Kun ældre rammes af demens

Fakta: Demens rammer oftest ældre, men demenssygdomme kan i sjældne tilfælde debutere helt ned til 40-års alderen. Demens er hyppigere blandt kvinder end mænd.

Myte: Kun hukommelsen påvirkes af demens

Fakta: De fleste mennesker med demens får sværere ved at huske eller koncentrere sig, men også andre mentale færdigheder rammes. Det kan være overblik og problemløsning, initiativ og handlekraft, evnen til at finde ord, benævne ting og forstå sprog, evnen til at finde vej og evnen til at huske navne.

Myte: Demens er arveligt

Fakta: Demenssygdomme er som hovedregel ikke arvelige. Genetiske faktorer har betydning, men i et komplekst samspil med andre faktorer. Eksempelvis er 1-2 % af alle tilfælde af Alzheimers sygdom direkte forårsaget af en specifik genetisk mutation. 60 % af alle tilfælde af demens er Alzheimers sygdom.

Myte: Mennesker med demens er ofte vrede og slår

Fakta: Mennesker med demens kan opleve at blive utrygge og afmægtige, fordi det er svært at forstå verden omkring. Man kan ofte føle sig misforstået, og det kan være svært at give udtryk for, hvad man har behov for. Når mennesker med demens oplever at blive utrygge, kan det nogle gange komme til udtryk ved en urolig adfærd eller vrede.

Myte: Livet går i stå, når man får demens

Fakta: Det gode liv kan fortsat leves med og på trods af demens. I dag arbejder flere foreninger, interesseorganisationer og erhvervsvirksomheder aktivt for at gøre Aarhus til en demensvenlig by, blandt andre ARoS, Aarhus Teater, Køn – Gender Museum Denmark og Den Gamle By. Aarhus Kommune tilbyder i DemensHjørnet træning, aktiviteter og fællesskaber for mennesker med demens.

Myte: Mennesker med demens forstår ikke samfundet

Fakta: Selvom man har demens, ønsker alle mennesker at være nyttige og kunne bidrage med noget. Mennesker med demens har et stort behov for at opleve, at de er en del af noget og hører til, at de respekteres og anerkendes, for den de er.