Svøm med Aarhus Senior- og aktivitetsklub

Motion og samvær er nøgleordene i Aarhus Senior Svømme- og Aktivitetsklub.

 

”Kom så – op med hovedet – slap helt af – stræk benene ud”. Birgit Raahauges opmuntrende tilråb lyder hen over bassinet i Gellerupbadet. Nede i vandet kæmper John Konrad det bedste han har lært, og det lykkes. Han svømmer. Det giver ikke topkarakter for stilen, men han kommer frem gennem vandet uden hjælpemidler og uden at røre bunden. Birgit er frivillig svømmeinstruktør og John er én af de mange, der ikke har lært at svømme som barn, men nu skal det være. De er begge en del af Aarhus Senior Svømmeog Aktivitetsklub. En forening, hvor fl ere hundrede seniorer mødes i byens svømmehaller og udforsker vandet og har et hyggeligt samvær ved siden af. Nogle kommer blot for at svømme en tur, andre deltager i aqua-jogging og andre igen, som John Konrad, kommer for at få lært at svømme.

 

Nye mål

”Jeg har altid haft stor respekt for vandet, og det var nok også det, der i sin tid gjorde, at jeg ikke fik lært at svømme”, forklarer John. ”Det har ærgret mig gennem årene, og også været et irritationsmoment, når jeg fx har været på ferie sydpå. Men så hørte jeg om svømmeklubben her, og nu skulle det være. Jeg kan mærke, at det går fremad, selv om jeg stadig har respekt for vandet”, siger John Konrad, mens han står på sikker grund i det lave bassin. Han har dog ikke planer om at stoppe her. Det dybe bassin ved siden af, er hans næste mål. ”At lære at svømme handler lige så meget om, hvad der foregår i hovedet på folk”, siger Birgit Raahauge, der lærer John og andre at svømme. Hun bruger sin erfaring gennem mange år som gymnastikinstruktør og terapeut. ” Det handler meget om at koordinere bevægelser og funktioner og ikke at være bange for, at der kan ske noget. For mig er det en stor glæde at kunne give noget af det, jeg kan, og hjælpe folk med de udfordringer, de søger, når de kommer her. Dertil kommer det sociale, som er næsten det vigtigste både for mig og de andre. Når vi er en del af gruppen her, forventer de andre, at du kommer, så nytter det ikke noget bare at blive liggende i sengen”, konstaterer Birgit Raahauge.

 

Fælles udflugter

Aarhus Senior Svømme- og Aktivitetsklub startede som ren motionssvømning, men efterhånden kom fællesskabet og det sociale mere og mere ind over. Formanden Willy de Pauli forklarer: ”Det startede med, at nogen fik en kop kaffe efter svømningen, og det udviklede sig til, at vi nu altid har et fælles kaffebord, ligesom vi har månedlige udfl ugter og en årlig tur til udlandet. Her i Gellerup har vi også fået mulighed for at bruge saunaen, hvor hygger os i varmen med æteriske olier.” De månedlige udflugter går som regel til nærområdet: Elvis-museet i Randers, Mols Bjerge og Den Gamle By er således på programmet for efteråret 2013, mens de længere ture har bragt klubbens medlemmer til blandt andet Polen, Tyskland, Holland og Sverige. Den gode stemning i klubben er ifølge Willy de Pauli baggrunden for klubbens succes. ”Vores tilbud går ud på, at folk møder op med et håndklæde under armen. Vi kan se, at vand gør noget særligt ved folk. Når man står i bassinet, glider snakken lettere og oplevelser deles med andre. Hovedformålet for klubben er sundhed og aktivitet, men jeg tror, at for 80 – 85 % er det det sociale, der er i højsædet”, mener Willy de Pauli, der understreger, at uden de frivillige kunne klubben ikke køre rundt. Der er én instruktør, der er ansat af kommunen. Hertil kommer syv frivillige instruktører, der hjælper og underviser de 222 medlemmer, der er i klubben.

 


Kom med ud og svøm...

Aarhus Senior Svømme- og Aktivitetsklub bruger de kommunale svømmebade i Gellerup, Spanien, Ingerslev og Lyseng. Kontingentet i foreningen er 75 kr. om året. Hertil kommer 25 kr. pr. gang, ligesom der betales for de sociale arrangementer.

Nærmere oplysninger om klubben: Willy de Pauli tlf. 28 36 22 77, mail: deppauli@stofanet.dk Gunner Christensen, tlf. 21 13 28 94, mail: gch@aarhus.dk


Tekst og foto: Allan Witte