Ujævne skovstier og blødt sand er charmerende, men ikke hvis man er dårligt gående eller afhængig af køretøjer med hjul på. Heldigvis er der flere fine indretninger af naturen, hvor der er tænkt på alle målgrupper. Vital har fundet frem til (nogle) af Aarhus og oplands tilgængelige naturområder.

 

1. Moesgaard strand

Strandskovvej 2, 8270 Højbjerg.

Adgangsforhold:  God adgang til vandet direkte fra p-plads, via anlagt ’sti’ over sandet til handicapvenlig badebro.

Faciliteter: Kiosk, grillpladser, boldspilsarealer, handicaptoiletter (åbne hele året).

 

2. Ajstrup Strand

Ajstrup Strand, 8340 Malling

Adgangsforhold: P-plads med indkørsel fra Ajstrup Strandvej

Faciliteter: Handicaptoilet og badebro med adgang direkte fra p-plads, så du som gangbesværet eller i kørestol kan køre direkte ud på badebroen.

 

3. Dyrehaven

Ørneredevej 6, 8270 Højbjerg

Adgangsforhold: P-pladser lige ved indgang. Gode, faste (dog ikke asfalterede) stier.

Faciliteter: Handicaptoilet inde i Dyrehaven samt ovenfor trappen til Ballehage Strand (nyopført, åbner primo juni).

 

4. Brabrand Sø

Adgangsforhold: Asfalteret sti fra p-pladsen mellem Brabrand Sø og Årslev Engsø (og andre p-pladser i området) og hele vejen rundt om søen. Brabrandstien starter helt inde i centrum af Aarhus og er ligeledes asfalteret hele vejen.

Faciliteter: Handicaptoilet på p-pladsen mellem Brabrand Sø og Årslev Engsø.

 

5. Årslev Engsø

Sandbjergvej 15, 8220 Brabrand

Adgangsforhold: Stien rundt om søen er delvist asfalteret, men man kan ikke komme hele vejen rundt i kørestol.

Faciliteter: Aarhus Kommune er i gang med at anlægge en fiskeplads med plateau af træbrædder, bænke og en plan sti, der gør det muligt at køre i kørestol helt ned til søen. Handicaptoilet på p-pladsen mellem Brabrand Sø og Årslev Engsø.

 

6. Egå Engsø

Viengevej 7, 8240 Risskov

Adgangsforhold: Gode, faste (dog ikke asfalterede) stier rundt om søen, to p-områder med gode adgangsforhold.

Faciliteter: Ingen handicaptoiletter.

 

7. Mindeparken

Kongevejen 100, 8000 Aarhus C

Adgangsforhold: Rummelig p-plads med indkørsel fra hjørnet af Oddervej og Strandvejen. Parkens stier er asfalterede.

Faciliteter: Handicaptoiletter ved p-plads samt ved ishus i toppen af parken ved rundkørslen på Kongevejen.

 

Letbanen gør det lettere – tilgængelighed i Aarhus

Alt nyt offentligt byggeri i Aarhus skal være tilgængeligt for alle, det vil sige med adgang og brugsmuligheder for alle. I praksis betyder det blandt andet, at der skal være niveaufri adgang, elevatorer og handicaptoiletter. Tilgængelighed tænkes også ind i udviklingen af offentlige byrum og ny infrastruktur – et godt eksempel er Letbanen, der har plads til kørestole og barnevogne, og som gør det let at komme fra den ene ende af byen til den anden. ‘

PS. Vidste du… at det er tv- og filmmand, foredragsholder, cykelkommentator m.m.m. Jørgen Leth, der har indtalt alle navne på Let(h)-banens stoppesteder?

 

 

Tekst: Pernille Bonne

Foto: Vital og Aarhus Kommune