Hanne Marklund er fyldt 70 år og ansat i Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune. Hun arbejder på fuld tid og har ingen planer om at bytte sit job som udviklingskonsulent ud med livet som pensionist.

 

”Hvorfor skal ældre, der arbejder, gøres til noget særligt?” spørger Hanne Marklund og undrer sig over, hvorfor det bliver opfattet som så usædvanligt, at hun arbejder, selvom hun har passeret den officielle pensionsalder. For hende er det helt naturligt.

 

Arbejdsgenet med hjemmefra

Hanne Marklund har oplevet entreprenørånd hos både kvinder og mænd i sin egen familie. Hendes forældre startede virksomheder og drev forretning – også i en høj alder. Det forestiller hun sig også, at hun selv kommer til.

 

”Det motiverer mig at blive klogere på mig selv og verden. Jeg sætter ting i gang og har mange forskelligartede opgaver i mit job. Jeg er privilegeret, at jeg selv i vid udstrækning kan styre og tilrettelægge, hvordan jeg griber det an. Fleksibiliteten og friheden er drivkraften i mit arbejde.”

 

Man kan altid blive klogere

Arbejdet er en måde at blive klogere på.

 

“Jeg lærer noget hver dag og giver også andre noget at tænke over. Det er en vedvarende proces, og deri ligger min motivation. Hvis der er noget, man gerne vil prøve, skal man bare gå i gang! Der er rigtig mange muligheder, og der er i det store hele ikke så meget, der er for sent, ” siger Hanne Marklund, og medgiver, at det er blevet sjovere at arbejde med alderen.

 

”Da jeg var yngre, lagde jeg meget større pres på mig selv for hele tiden at blive bedre og præstere. Nu er det vigtigere for mig, at det jeg foretager mig er sjovt og spændende, at det gør en forskel for nogen, og at jeg også selv bliver klogere.”

 

Væk med de mentale stopklodser

Hanne Marklund er stødt på oplevelser og udtalelser som viser, at virkeligheden og den almindelige opfattelse af alder og arbejde ikke ændres fra den ene dag til den anden, selvom det er vedtaget ved lov, at vi skal arbejde længere og gå senere på pension.

 

”Da jeg efter min fødselsdag i efteråret loggede på SKAT, så jeg til min store overraskelse, at systemet pludselig havde tænkt selv og sendt mig på pension. Skattemedarbejderen, som jeg fik fat i, bemærkede, at der ikke var så så mange af min slags. Det må han og systemet nok se at vænne sig til, for vi bliver flere og flere,” siger Hanne Marklund.

 

Også når hun hos lægen beder om konsultationstider, der harmonerer med hendes arbejdstider, er hun blevet mødt med et forundret: ”Arbejder du – fuld tid?”

 

”Jeg tror, vi kommer til at ændre vores syn på ældre – også ældre på arbejdsmarkedet,” siger Hanne Marklund. Hun går selv forrest som rollemodel for, hvordan det sene arbejdsliv kan se ud – helt naturligt.

 

 

Hanne Marklund har heltidsjob som udviklingskonsulent/projektleder i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning og arbejder hovedsageligt med:

 

• Innovation, Velfærdsteknologi og Digitalisering
• Job On the Run – digitalt jobmatchningskoncept, som hun også har været medudvikler på
• Internationale projekter med fokus på Polen
• Jobindsats i Gellerup-området
• Arrangementer og events

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst: Lisbeth Nygaard Pedersen
Foto: Lisbeth Nygaard Pedersen og Zuzette Rostgaard Keldor (portræt)