“Foreningslivet får gavn af nye typer støtte og samarbejde og nye frivillige, mens virksomhederne vinder ved at fremstå socialt ansvarlige overfor kunder og forbrugere.”

 

Som et relativt nyt fænomen i Danmark er mange virksomheder begyndt at interessere sig for at tage socialt ansvar og arbejder bevidst og strategisk med deres CSR-indsatser (virksomhedens samfundsansvar). Det kan udmøntes på mange måder, og en af dem er, at virksomhederne engagerer sig i det lokale foreningsliv og støtter op omkring det frivillige engagement.

 

I Frivilligcenter Aarhus er vi kendt for mange slags brobygning. Vi hjælper for eksempel byens borgere med at finde det rigtige frivillige arbejde i den helt rigtige forening. Vi hjælper udsatte, psykisk sårbare eller isolerede mennesker ind i byens fritids- og foreningsliv. Og vi støtter kommunale institutioner og foreninger i at skabe samarbejde.

 

En af Frivilligcentrets nyere former for brobygningsarbejde er mellem erhvervslivet og foreningslivet.

 

For tiden arbejder vi med at hjælpe Nordea i gang med at investere deres tid og faglighed i foreninger, som tilbyder økonomisk rådgivning og støtte til økonomisk trængte borgere. Banken har nemlig givet deres medarbejdere mulighed for at arbejde frivilligt to dage om året – vel at mærke i arbejdstiden.

 

Et andet eksempel på et samarbejde med erhvervslivet er den medarbejderdag, vi for nylig arrangerede for Randstad Danmark, hvor 50 entusiastiske medarbejdere hjalp fem lokale foreninger med alt fra havearbejde til istandsættelse af væresteder – i højt humør.

 

Denne type ‘corporate volunteering’ bliver mere og mere udbredt, ikke mindst fordi den er med til at brande virksomhederne positivt, hvilket får større og større betydning for både forbrugere og kommende medarbejdere. Desuden peger flere undersøgelser på, at det bidrager til bedre trivsel på arbejdspladsen.

 

I vores optik rummer brobygningen mellem erhvervsliv og frivillige foreninger mange perspektiver og muligheder. Foreningslivet får gavn af nye typer støtte og samarbejde og nye frivillige, mens virksomhederne vinder ved at fremstå socialt ansvarlige overfor kunder og forbrugere. Dette brobygningsarbejde er et af vores fremtidige fokusområder, da disse nye typer samarbejde kan give mening og værdi for alle parter og være med til at styrke og udvikle frivilligheden i Aarhus.

 

På billedet: Hanne Sanderhoff Degn, leder af Frivilligcenter Aarhus, Kontakt: HSD@frivilligcenteraarhus.dk eller på tlf.: 61 26 04 88