SIND tilbyder pårørenderådgivning

For Karen Marie Kristensen er det en win-win situation at være en del af SINDs pårørenderådgivning

 

”Mange af dem, der ringer, er i en kaotisk situation, hvor de ikke kan overskue tilværelsen. De har brug for at få skabt et overblik. Min opgave er at stille spørgsmålene, og så viser det sig ofte, at de har svaret i sig selv.” Mindst en gang om ugen bruger Karen Marie Kristensen, hvad der svarer til en almindelig arbejdsdag på at sidde ved telefonen i SINDs pårørenderådgivning og rådgive mennesker, der er kørt fast i psykiske problemer – enten hos sig selv eller hos nogle af deres nærmeste. Karen Marie Kristensen er 68 år, tidligere sygeplejerske og valgte at blive frivillig i SINDs pårørenderådgivning, da hun for nogle år siden gik på pension. SINDs pårørenderådgivning består både af en telefonlinje og en åben rådgivning, hvor man kan møde op personligt efter aftale.

 

Det handler om den pårørende

”Vi får henvendelser både fra pårørende til sindslidende og fra personer, der selv er i en psykisk sårbar situation,” siger Karen Marie Kristensen, der på en typisk vagt taler med 8-12 mennesker. ”Når pårørende ringer, handler det tit om et familiemedlem, men det kan også være venner og kolleger, der er bekymrede. Problemerne kan være meget forskellige. Nogle gange kan vi hjælpe med at guide folk de rette steder hen – for eksempel til egen læge eller til andre steder i det offentlige system. Mange gange har folk brug for et overblik over deres situation og for at få afklaret deres tanker, og min opgave er meget at lytte og stille de rigtige spørgsmål. De har brug for at få skabt en struktur på deres situation, og tit viser det sig, at de selv har svarene, når vi får talt deres situation igennem,” fortæller Karen Marie Kristensen.

 

Skyldfølelse

Hverken hun eller hendes frivillige kolleger giver sig af med at stille diagnoser eller hjælper med at klage. ”Min rolle er at være sparringspartner, der kan hjælpe folk med deres bekymring, og det er den pårørende, der er i centrum. Ofte handler det ikke om den, der har den psykiske lidelse, men om hvordan den pårørende har det. Jeg spørger for eksempel: ’Hvad gør det ved dig som pårørende’, og ’hvordan kan du handle, når du føler dig utryg’,” forklarer Karen Marie Kristensen og understreger, at det er vigtigt, at den pårørende er opmærksom på egne behov og reaktioner, og kan se de sunde ressourcer hos den psykisk sårbare: ”Mennesker med en psykisk lidelse har også brug for at vise, de kan tage vare på sig selv i en lang række almindelige dagligdags handlinger.” ”Skyldfølelse fylder meget hos mange, der ringer. Det er vigtigt for os at få dem til at forstå, at de ikke skal føle skyld. Heldigvis er holdningen til psykiske lidelser ændret i de seneste år, så man erkender, at der er mange andre ting end gener og miljø, der afgør, hvordan vi har det,” understreger Karen Marie Kristensen.

 

En samfundsmæssig funktion

Hendes baggrund som sygeplejerske spillede ind, da hun skulle finde et område at være frivillig indenfor, da hun forlod arbejdsmarkedet. ”Jeg har aldrig arbejdet inden for psykiatrien, men har altid syntes, det var et spændende område. For mig var det afgørende, at mit frivillige arbejde havde en samfundsmæssig funktion. Jeg kan godt lide at være engageret, og jeg møder en masse spændende mennesker gennem mit frivillige arbejde. Og så er det selvfølgelig dejligt, når man oplever, at den rådgivning, man har ydet, gør at man har hjulpet nogen i en vanskelig situation. Så for mig er det en win-win situation. Jeg hjælper andre og får også selv noget ud af det,” konstaterer Karen Marie Kristensen.

 


Pårørenderådgivning

SINDs pårørenderådgivning er en undergruppe af Landsforeningen SIND, der er en interesseorganisation, der beskæftiger sig med psykiske lidelser. Før man kan blive frivillig i SINDs pårørenderådgivning, kommer man gennem en grundig introduktion, som løbende følges op med uddannelse og kurser, og de frivillige samles jævnligt til supervision, så de svære samtaler gennemgås og man som frivillig ikke tager problemerne med hjem. SINDs pårørenderådgivning har telefontid hver dag undtagen lørdag.

 

Læs mere på www.sind.dk


 

Tekst og foto: Allan Witte