Pårørendeundersøgelse i Aarhus

Personalet på kommunens plejehjem skal være bedre til at kommunikere med og arbejde sammen med familie og venner til plejeboligernes beboere. De pårørende vil nemlig gerne være med.

 

Når det handler om ældre i plejebolig, er fokus ofte på mad, rengøring, medicinhåndtering og andre håndgribelige emner. Men for pårørende til beboerne er det mindst lige så vigtigt, at de og personalet får talt sammen. Det understreger en stor spørgeskemaundersøgelse, Rambøl har lavet for Aarhus Kommune blandt pårørende til beboere i kommunes plejeboliger. Udover et stort engagement blandt de pårørende, viser undersøgelsen blandt andet, at selv om de pårørende i overvejende grad er tilfredse med den pleje og omsorg, der drages for deres kære, så savner de information og inddragelse i hverdagen. ”Vi kan se, at rigtig mange pårørende efterlyser bedre indblik i, hvad beboerne laver, og hvordan de har det. Det skal vi lave om på, så kommunikationen ikke kommer til at afhænge af, hvem man tilfældigvis møder på gangen, eller om man er så privilegeret, at man har mulighed for at besøge sin kone, mand eller far hver dag,” siger rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune Jette Skive blandt andet om undersøgelsens resultater.

 

Et hjem er også for familien

Undersøgelsen afslører samtidig et behov for større tydelighed omkring, hvad pårørende må og ikke må, når de er på besøg i plejeboligerne. ”Det er egentlig såre simpelt, for plejeboliger er de ældres hjem. Her bestemmer de selv, og familien er altid velkommen. Også til kaffe, til middag og til at blive en weekend. Men mange ved det ikke, og her peger pilen rigtig meget indad: Vi skal være bedre til at huske, at godt nok er plejeboligerne personalets arbejdsplads, men det er altså først og fremmest den enkelte borgers hjem!” understreger Jette Skive.

 


Pårørendeundersøgelsen

I samarbejde med Rambøl lavede Aarhus Kommune i 2014 en undersøgelse af pårørende til beboere i kommunens plejeboliger. Af undersøgelsen fremgik det blandt andet:

  • Hver femte drikkeer kaffe eller spiser i plejeboligen flere gange om ugen
  • 15 procnt hjælper flere gange om ugen med at ordne regninger og anden økonomi
  • 15 procent er i kontakt med deres nærtståendes plejepersonale flere gange om ugen.
  • 37 procent mener, at det primært er deres opgave at tage sig af deres nærtstående, mens størstedelen svarer, at det er en fælles opgave mellem pårørende og kommune.
  • 40 procent efterlyser en mere klar forventningsafstemning med personalet
  • 30 procent vil gerne inddrages mere i omsorgen for deres nærtstående
  • 70 procent er tilfredse eller meget tilfredse med personalets indsats
  • 62 procent udtrykker tilfredshed med kontakten til personalet
  • Mellem 10 og 18 procent er utilfredse eller meget utilfredse med de forskellige forhold, de er blevet spurgt til i undersøgelsen
  • 947 ud af 1300 adspurgte pårørende har valgt at deltage i undersøgelsen.

Du finder hele rapporten om undersøgelsen på Aarhus Kommunes hjemmeside 


 

Tekst: Pernille Bonne