Det kan være svært at holde det økonomiske overblik som pensionist eller førtidspensionist. Derfor har vi samlet en kort oversigt, hvor du kan læse mere om din pensionsform eller de tillægsydelser, du har brug for. Alle understregninger indeholder et link videre til relevante sider på Borger.dk eller Aarhus Kommunes hjemmeside, hvor du kan læse mere eller ansøge om en ydelse.  

Tekst: Natasha Videbæk

Folkepension 

For de fleste består folkepension af et grundbeløb og et pensionstillæg. Grundbeløbet er ens for enlige og samlevende, mens pensionstillægget er større for enlige.  

Din personlige tillægsprocent bruges til at beregne, hvor meget du kan få i tillæg ved siden af din pension. Den udregnes på baggrund af dit indkomstgrundlag, derfor kan tillægsprocenten ændre sig, hvis din økonomiske situation ændrer sig.  

Førtidspension 

Det er kommunen, der vurderer, om du kan få tilkendt førtidspension. Ud over førtidspensionen, kan du være berettiget til ekstra økonomisk hjælp fra kommunen. Du kan bl.a. søge om støtte til uforudsete enkeltudgifter, hjælp til medicin og sygebehandling eller hjælp til flytning

Tillæg og støtteydelser 

Som folke-, førtids- eller seniorpensionist kan du søge en række tillæg, hvis du er vanskeligt stillet økonomisk. Hvis du ikke selv kan ansøge digitalt, skal du henvende dig hos Borgerservice. Læs mere om de forskellige tillæg her: 

Arbejde som pensionist eller førtidspensionist 

Du og din ægtefælle/samlever må gerne arbejde, selvom du modtager folkepension eller førtidspension. Du skal dog være opmærksom på, at din pension bl.a. er afhængig af din og din partners indkomst. For folkepensionister er det kun den personlige tillægsprocent, der justeres, ikke grundbeløbet. Læs mere nedenfor eller kontakt Pensionsafdelingen hos Ydelsescenter Aarhus, hvis du har spørgsmål. 

  • Folkepension (Se overskriften “Folkepension og arbejde”) 
  • Førtidspension tilkendt før 2003 (Se overskriften “Må jeg eller min ægtefælle/samlever arbejde, mens jeg får førtidspension?”) 
  • Førtidspension tilkendt efter 2003 (Se overskriften “Må jeg have andre indkomster ud over min førtidspension”) 
Overblik over din pension 

Borger.dk har lavet et personligt overblik over din pension, hvor dine pensionsoplysninger er samlet.

Du kan bruge overblikket til at:  
– se, hvad du får udbetalt næste gang 
– oplyse formue til ældrecheck og helbredstillæg 
– se beskeder/breve fra Udbetaling Danmark 
– give besked om ændringer i din situation 
– beregne, hvad en ændring i din situation kan betyde 

Du kan logge ind på hjemmesiden med dit NemID eller MitID (tryk her for at læse mere om MitID). 

Pension før du når folkepensionsalderen 

Hvis du har arbejdet i mange år og gerne vil gå på pension før folkepensionsalderen, er du muligvis berettiget til seniorpension eller tidlig pension.  

Seniorpension er en ordning for dig, der har varig nedsat arbejdsevne på grund af helbredsproblemer og har et langt arbejdsliv bag dig. Du kan søge seniorpension op til seks år før du når folkepensionsalderen. 

Tidlig pension er en tilbagetrækningsydelse til dig, der har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. Her optjener du anciennitet i form af år på arbejdsmarkedet. Hvis din anciennitet er høj nok, kan du få ret til at gå 1, 2 eller 3 år tidligere på pension. 

Læs mere om forskellen på tidlig pension og seniorpension her

Seniorpræmie 

Hvis du har nået folkepensionsalderen og fortsætter med at arbejde, kan du have ret til seniorpræmie, som er et skattefrit engangsbeløb. Du kan stadig vælge at få udbetalt din folkepension, eller du kan udskyde den og optjene et ventetillæg. Seniorpræmien udbetales automatisk, hvis du opfylder kravene.  

Andre pensioner 

Var det, du søgte, ikke på listen? Find den fulde oversigt over pensionsformer her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.