Vi hører og læser om alle de pensionister, der rejser og spiller golf og sidder i solen og drikker kulørte drinks, og vi hører om de pensionister, der kun har folkepension og ældrecheck.

Sandheden er vel mest i retning af, at danske pensionister har det ganske rimeligt økonomisk set. Og der er i de senere år sket en pæn fremgang i pensionisters økonomi.

Dette skyldes ikke mindst, at arbejdsmarkedspensionerne er ved at slå godt igennem, ligeledes ældrechecken og for mange også pæne friværdier i ejerboliger. Ligesom der også er mange pensionister, der har en fri opsparing, fx aldersopsparing, ratepension eller penge i banken. Banken har jo sagt, at det er klogt.

Men der er også mange, der kun har folkepension og ældrecheck, og de kan så hertil lægge boligydelse og forskellige andre former for tilskud.

 

Positiv udvikling i folkepension

Og nu får folkepensionen så et løft. Fremover skal folkepensionen følge lønudviklingen i samfundet, hvilket betyder, at folkepensionen hvert år vil stige med 0,3 % mere end i dag.

Hidtil er folkepensionen ikke blevet reguleret med disse 0,3 %, idet beløbet er gået til finansiering af den såkaldte satspulje til sociale formål.

Ikke store penge, og dog. Over en årrække bliver det til ganske meget, og folkepensionen er i hvert fald blevet udhulet mærkbart i de seneste fx 15 år som følge af denne manglende regulering.

Hertil kommer, at man fremover vil kunne have større pensions- og arbejdsindtægter, uden at der sker modregning i folkepensionen. Og der bliver større fradrag for beregning af tillægsprocent og ældrecheck.

Disse lempeligere modregninger i folkepensionen gavner ganske vist kun de, der har anden pension eller arbejdsindkomst ud over folkepensionen, og er så at sige en lempelse i topskatten for disse.

Jeg ser denne “afpudsning” af folkepensionen som et udtryk for, at folkepensionen bliver bevaret, samtidig med at man søger at løse samspilsproblemet.

 

Skal vi dele?

Vi kan som pensionister også arbejde med at få mere ud af pengene.

Vi skal måske blive bedre til at udnytte de forskellige rabatordninger og tilbud, der findes, og her vil jeg da pege på Fristedet i Skæring, hvor der bliver sauna i vandkanten, vildmarksbad og hyggelokale for alle. Gratis.

Og vi skal blive bedre til at se gevinsten i at gøre noget sammen og for hinanden. Også her at bytte ydelser og velfærd med hinanden.

Vi kan dele avis med naboen – eller dele bil. Vi kan samarbejde og dele vores tilbudsjagt efter dagligvarer, og vi kan købe stort ind i fællesskab og så dele indkøbene – eller hvorfor ikke af og til lave og spise maden sammen? Eller lave store portioner og fryse ned osv. osv.

Naboen kan passe min hund, når jeg er på ferie. Så sparer jeg hundepensionen, og jeg klipper så hendes hæk – så sparer hun havemanden.

Man kan grine af eksemplerne, og det er kun for at sætte gang i fantasien. Men der er muligheder i deleøkonomien og i at udnytte kommunens tilbud. Man skal bare se sporten i det.

TEKST Jan Radzewicz, Formand for Ældrerådet