Louise Tidmand, Ph.d. og forsker i positiv psykologi på Aarhus Universitet, giver dig her nogle helt konkrete måder at bruge redskaber fra den positive psykologi i din hverdag.

”Mange forbinder positiv psykologi med lalleglade fraser som ”don’t worry – be happy” eller ”bare tag ja-hatten på,” siger Louise Tidmand.

”Det er bestemt ikke det, den positive psykologi handler om. Den beskæftiger sig med den menneskelige psyke og krop, og særligt de faktorer der bidrager til at vi trives, er glade, og føler os lykkelige. Gennem de sidste snart 25 år er forskningsfeltet positiv psykologi vokset, så vi efterhånden ved rigtig meget om, dels hvad der øger vores trivsel og mentale sundhed og dels, hvordan vi kan undgå at blive fastlåste i evt. mistrivsel.

”Meget af det, der øger vores trivsel, foregår i de helt små hverdagsøjeblikke. Men derfor skal man ikke underkende deres kraft i det lange løb. Der sker jo efterhånden det, at de her mange små trivselsfremmende handlinger – hvis man holder ved – bliver til vaner. Mere bliver til mere, og jeg bruger ofte det billede med, at man sætter ind på sin glædes- eller trivselskonto. Så bliver det en daglig vane at sætte ind på kontoen, og så har du bare mere at stå imod med, når tingene er svære. Så står du lidt rankere i blæsevejret.”

Har du nok PERMA i dit liv? 

“PERMA-modellen en af de mest afprøvede og veldokumenterede modeller inden for positiv psykologi,” forklarer Louise Tidmand. “Modellen bygger på fem handlingsorienterede faktorer. Med den i baghovedet kan du aktivt vælge at dyrke din egen trivsel, Det handler grundlæggende om at få så meget PERMA i dit liv som muligt.” 

P står for Positive emotioner  

Dem kan du ikke få nok af, og du kan få dem af selv små hverdagsaktiviteter, som du godt kan lide at lave som at arbejde i haven, høre musik eller strikke. Derudover peger forskningen på to ’hurtigruter’ til de positive emotioner. Den ene er taknemmelighed, som du fx kan fremkalde ved at se på gamle billeder eller minde dig om de positive ting, du har i dit liv. Den anden er at udføre gode gerninger som fx velgørenhed eller at hjælpe andre i lokalområdet.

Tip:

  • Skriv tre positive ting ned hver aften.

E står for Engagement  

Når vi engagerer os, har vi muligheden for at komme i en behagelig flow-tilstand, hvor vi glemmer tid og sted. Det kan være engagement i en god samtale, i en spændende bog eller fx i frivilligt arbejde, hvor du samtidig gør en god gerning for en anden, der også fremkalder en masse positive emotioner. 

Tip: 

  • Meld dig som frivillig i dit lokalområde fx som besøgsven. 

R står for Relationer 

Relationerne er jo så vigtige for os mennesker. Man taler om at pleje sine relationer, og nogle gange skal du selv tage initiativet. Nye relationer kan også opstå gennem frivilligt arbejde eller en ny hobby, og de er med til at holde os friske. 

Tip: 

  • Ring på hos en nabo, du ikke kender så godt eller tag kontakt til en ven, du ikke har hørt fra længe.

M står for Mening 

Som mennesker har vi altid – og vil altid være – meningssøgende. Ofte handler det mest om, hvordan vi anskuer vores eget liv og handlinger. Mening behøver dog ikke forstås på den helt store klinge. Du kan sagtens dyrke den helt lokale eller situationsbestemte mening, hvor selv en lille handling kan have stor mening – særligt hvis den gavner andre. 

Tip: 

  • Deltag i et arrangement på lokalcentret i dit nærområde – vælg noget som interesserer og giver mening for dig fx kortspil, gåtur, krolf, madlavning.

A står for Accomplishment – det engelsk ord for at lykkes/at mestre 

Du kender sikkert den der ”Yes!”-følelse – det er accomplishment. Når du lægger sidste brik i puslespillet, gør rent i stuen eller for nogle bare kommer op og tager et bad. Det kan være de helt små sejre, som man alligevel nyder et øjeblik. Derfor omhandler den sidste faktor også det at sætte sig nogle mål, store som små. Det kan være en rigtig god måde at arbejde med sin egen trivsel. 

Tip: 

  • Sæt dig et mål fx at du vil begynde som lektiehjælp på biblioteket, eller at du skal tale med et andet menneske hver dag.