Opmærksomhed på alkoholforbruget kan føre til sundere livsstil

Ligesom du ikke behøver være alkoholiker for at drikke for meget, behøver du heller ikke at have et stort alkoholproblem for at få hjælp til sundere vaner. For mange er opmærksomhed på forbruget nok til at lave om på tingene.

 

En enkelt om formiddagen, et par stykker til frokost og så nogle flere sammen med vennerne om eftermiddagen. For 52-årige Kumar Saha var der gået for mange hyggeøl i hverdagen, men det tog ikke lang tid at rette op. En enkelt samtale var alt, der skulle til. Jeg var faktisk ikke rigtig opmærksom på, at jeg drak lidt mere, end godt var. Men da jeg blev bedt om at tælle op, fandt jeg ud af, at jeg drak 20-25 øl på en uge,” fortæller Kumar Saha, der er førtidspensionist på grund af en nedslidt ryg efter 25 år i købmandsbranchen.

 

Egentlig gik han på rygestopkursus hos Folkesundhed Aarhus, men kom en dag til at tale med kursusvejlederen om alkohol også. Vejlederen foreslog, at han talte sit forbrug op og henviste ham til en snak med alkoholkonsulent Jasper Holm samme sted. ”Han bad mig tænke på, hvad mit forbrug betød for mig selv og min familie. Da vi talte om det, kunne jeg godt mærke på mig selv, at det ikke var helt normalt, det jeg gjorde – det var ikke sådan, jeg plejede at leve mit liv, og det var ikke sådan, jeg ville fortsætte,” fortæller han. Samtalen motiverede ham til at skære ned og det eneste, det krævede, var bevidsthed om øllerne i indkøbskurven. ”Nu køber jeg to six-packs om ugen, og så drikker jeg ikke mere end dem – måske lidt mere, hvis jeg skal til fest, men ellers ikke,” siger Kumar Saha, der udover sit eget velbefindende henter motivation i sine tre børn på 7, 12 og 18. ”Jeg har en forpligtelse over for dem, og vil gerne være der for dem, ligesom jeg gerne vil opleve eventuelle børnebørn og være et ordentligt forbillede for dem,” siger han.

 


Så lidt skal der til… og så meget betyder det!

Citater fra andre borgere, der har gjort brug af tilbuddet om alkoholsamtaler på Folkesundhed Aarhus:

”Bare det at få fokus på forbruget gør, at jeg har nedsat det, jeg vil fortsat holde øje med mit forbrug”

”Gevinsterne ved at nedsætte mit alkoholforbrug er bedre helbred, muligheden for at kunne køre bil samt en gladere kone”

”Efter samtalen i dag står det klart for mig, at mit forbrug er foruroligende, og at jeg har behov for egentlig behandling. Jeg vil derfor tage direkte til åben rådgivning i den kommunale alkoholbehandling”

”Jeg har fundet ud af, at jeg nok ikke har et egentligt alkoholproblem lige nu, men at jeg skal være opmærksom på mine alkoholvaner, således at jeg ikke får et problem


Alkoholkultur anno 2015

Unge i dag drikker mindre end tidligere, og selv om alkoholforbruget blandt ældre er faldet de seneste år, har de ældre fortsat et højt alkoholforbrug. Det er specielt de højtuddannede, der har et højt alkoholforbrug, og generelt er det de 65-74-årige, der har nogle af de højeste andele og som drikker over højrisikogrænserne.

Kilde: Alkoholstatistik 2015 fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut


Tilbud om samtale

Gør du dig indimellem tanker om dit forbrug af alkohol? Er der andre, der prikker til dig på grund af dine alkoholvaner? Eller er du bekymret for en ven eller pårørendes brug af alkohol?

Så er du velkommen til en kort samtale om alkohol hos Folkesundhed Aarhus. Det er nemt at komme i gang. Udfyld kontaktformularen, som du finder på Folkesundhed Aarhus’ hjemmeside (søg på ’alkohol’) eller ring til Folkesundhed Aarhus på telefon 87 13 40 35 for at aftale en tid. Samtalerne er fortrolige.

Læs mere på folkesundhedaarhus.dk

Center for alkoholbehandling

Drikker du for meget og har brug for hjælp til at ændre dine vaner, kan du gratis og anonymt henvende dig hos Center for Alkoholbehandling, som er Aarhus Kommunes gratis behandlingstilbud til borgere med alkoholproblemer samt til pårørende. Behandling på centret er ambulant. Det vil sige, at du møder ind til din behandling, men bor hjemme. De fleste behandlingsforløb er tilrettelagt, så det er muligt at passe et arbejde samtidig. Læs mere om Center for alkoholbehandling på Aarhus Kommunes hjemmeside aarhus.dk eller kontakt centret direkte på telefon: 87 13 21 00

Tekst: Pernille Bonne

Foto: Allan Witte