Slidt op af et langt arbejdsliv

Ole Enegren regnede med, at han kunne blive ved med at arbejde, til han var over 70 år, men efter 46 år som mekaniker sagde kroppen stop.

 

Tunge løft og mange hjulbolte

Hans liv med biler startede i 1972, da han fik arbejde hos Citroën. Et bilmærke han har været tro mod hele sit arbejdsliv. Først i 28 år på et værksted og siden 18 år på et andet. Logoet har han tatoveret på begge overarme.

“Jeg var lidt af en mesterkirurg. Jeg arbejdede mest med de tunge dele som motor og gearkasse og stod konstant under en bil med armene over hovedet og skruede.”

 

Man fortsætter jo bare

De sidste ti år på arbejdsmarkedet havde Ole Enegren så kraftige smerter i højre arm, at han havde svært ved at klare sine arbejdsopgaver. Alligevel takkede han i 2013 nej til en operation, da det betød, at han ikke kunne fortsætte som mekaniker. De følgende år fik han derfor en blokade hver tredje måned, som gjorde, at han kunne arbejde og kun havde smerter om natten, når musklerne var i hvile.

“Arbejde var det eneste der talte, så man fortsætter jo bare. Jeg har aldrig haft en sygedag på grund af mine smerter.”

 

Det gav et smæld og armen hang

Den 16. november 2017 var Ole Enegren i gang med at bore et beslag af hærdet stål i en motorhjelm, og så gik det galt.

“Det gav et smæld i skulderen. Jeg fik kvalme og måtte sætte mig ned. Armen hang bare, jeg kunne ikke løfte den, men jeg blev på arbejde og brugte kun venstre hånd resten af dagen.”

 

De to store sener i skulderen var revet over, og for Ole Enegren, der var 63 år, da ulykken skete, var det enden på hans arbejdsliv.

Han blev opereret og slap af med smerterne, men funktionsevnen var stærkt nedsat, og håndleddet så ødelagt, at det ikke kunne bøjes. I efteråret 2018 fik Ole Enegren derfor indopereret en metalprotese. Næste skridt bliver at gøre håndleddet stift.

 

Det gør ondt at smøre et rundstykke

Jobkonsulenten fra jobcentret forsøgte at tale med Ole Enegren om alternativer til arbejdet, men den erfarne mekaniker ville ikke høre om det.

“Jeg troede fuldt og fast på, at jeg kunne fortsætte som mekaniker. Først da genoptræningen af håndleddet var slut, indså jeg, at det var umuligt. Bare at smøre et rundstykke gjorde ondt.”

 

Fem minutter ændrede alt

Ansøgningen om førtidspension blev sendt ind, og efter knap et par måneder var det afgørende møde.

“Jeg gik ind kl. 10.55, og kl. 11 var vi færdige. De sagde, at jeg ville få tilkendt pension. Det var mærkeligt. Jeg forstod det næsten ikke.”

 

Hans dagligdag er forandret. Det er hårdt økonomisk, men psykisk er det en stor lettelse. Ole Enegren bruger mest venstre arm, og det er ikke længere biler, men hus og have han nu pusler om.

 

Hvad er seniorførtidspension?

·       indført i 2014.

·       kan søges af nedslidte seniorer, hvis der er under fem år til, de kan gå på folkepension.

·       Aarhus Kommune er en af de kommuner i landet, der bevilliger flest seniorførtidspensioner. Fra januar 2014 til juni 2019 har 121 borgere i Aarhus Kommune fået tilkendt seniorførtidspension. Nogle kommuner anvender stort set ikke ordningen.

Seniorpension: nye regler fra 1. januar 2020

·       I maj 2019 indgik regeringen forlig om seniorpension, som afløser seniorførtidspension.

·       Opfylder du betingelserne (fx 20-25 års arbejde og ugentlig arbejdsevne på 15 timer eller mindre), kan du efter de nye regler søge seniorpension seks år før din folkepensionsalder.

 

Kilde: Beskæftigelsesministeriet / www.bm.dk

 

TEKST OG FOTO: Lisbeth Nygaard Pedersen