De mange cykelmuligheder i Aarhus

På trods af udfordringerne med de mange og stejle bakker er Aarhus én af de byer i landet, hvor der er flest mennesker, der cykler. 

 

Hvis du dagligt svinger dig i cykelsadlen et eller andet sted i Aarhus-området, er du langt fra den eneste. I 2015 cyklede aarhusianerne 750.000 km HVER DAG. Det svarer til 19 gange rundt om jorden. Ud over at det er rigtig, rigtig langt, er det interessante også, at det er en stigning på 35 % siden 2011 – eller at vi cykler 250.000 km mere om dagen i løbet af bare fire år. Hermed er Aarhus langt foran udviklingen på landsplan, hvor der kun sker en lille stigning i antallet af cyklister og cyklede kilometer. En del af baggrunden for denne udvikling er en cykelhandleplan, som Aarhus Byråd vedtog tilbage i 2007, og som nu for alvor slår igennem. Manden, der har stået for at føre den ud i livet er Pablo Celis, der er projektleder på Aarhus Cykelby.

 

Væk fra biltrafikken

”Vi arbejder med et 8-80 begreb, som går ud på, at alle byer bør indrettes, så borgere på mellem 8 og 80 år kan færdes trygt enten på cykel eller til fods. Det indebærer blandt andet, at vi har gode og sikre cykelstiforhold, og selv om det går i den rigtige retning, er det langt fra tilfældet i dag. For eksempel kan vi se på Frederiks Allé, at cykelstierne er alt for smalle til den trafik, der er fra Harald Jensens Plads og ind til Rådhuspladsen. I bymidten arbejder vi blandt andet på at lave cykelgader, hvor bilisterne er gæster – et eksempel på det er Frederiksgade og Mejlgade,” fortæller Pablo Celis og understreger, at der er forskel på, hvordan kommunen bliver cykelvenlig i byen og ude på landet. I udkanten af byerne laver man de såkaldte supercykelstier. Gode brede stier, der, hvis det er muligt, ikke løber langs de trafikerede veje, men for sig selv inde i landet, så det at cykle også bliver en naturoplevelse. ”Vi har lavet én der går fra Midtbyen til Skejby Sygehus og de mange arbejdspladser, der ligger der. Den bliver senere forlænget, så den går til Lisbjerg. Undervejs vil den følge letbanen, så nogle af bakkerne op mod Lisbjerg bliver udjævnet,” fortæller Pablo Celis, der selv er ivrig cyklist, og som ikke kan finde nok argumenter for at få flere mennesker til at stige på cyklen:

 

Du får renset hovedet

”Mange, der cykler til arbejde dagligt ved, at man ikke tager problemerne med sig efter en cykeltur. Man får renset hovedet og er klar og i godt humør i modsætning til, hvis man tager bilen og sidder i stressende køer.” Ud over det bedre mentale velvære har den daglige cykeltur også en lang række andre fordele: ”Det skal være en oplevelse at cykle – ikke en sur pligt. For at det bliver den gode oplevelse, er det vigtigt, at man har en god cykel, der passer til det behov, man har, og at den er indstillet rigtigt. Når det er opfyldt, har man også lyst til at cykle længere strækninger, og det er naturligvis med til også at fremme nogle overordnede mål om sundhed, mindre trængsel og fordele for miljøet,” under- streger Pablo Celis

 

Brug for et brush-up på balancen?

Den kendte talemåde, at ’når man én gang har lært at cykle, glemmer man det aldrig’, køber projektleder ved Aarhus Cykelby, Pablo Celis ikke helt. ”Det er muligt, at man ikke glemmer at cykle, men man glemmer måske at cykle sikkert. Ens evne til at holde balancen har måske ændret sig, og reaktionstiden er måske heller ikke, hvad den har været, så man skal lige så stille i gang igen. For ældre mennesker, der i en periode har taget bilen frem for cyklen, er det en god idé at starte forsigtigt, og for dem er det næsten endnu vigtigere end for andre, at cyklen er korrekt indstillet, så man kan orientere sig og bevæge sig sikkert i trafikken. Det er også en god idé at starte i det små, trille nogle småture på villavejene en søndag formiddag og ikke kaste sig ud i myldretidstrafikken en fredag morgen,” fortæller Pablo Celis. Lige som med så meget andet er det også her en fordel at være sammen med andre. Pablo Celis foreslår, at man opretter små grupper, der cykler sammen. Det er sjovere og er med til at fastholde interessen for igen at opdage cykleturenes herligheder

 


Bliv glad for cyklen igen

Cyklistforbundets Aarhus- afdeling arrangerer træning på mindre hold. Man starter med cykelstier uden trafik og herefter ind og cykle på Cykelringen i Aarhus Midtby, for til sidst at runde af med kryds og veje uden cykelstier. Deltagere skal selv medbringe cykel. Kontakt: anders nielsen Tlf. 31 35 23 57 e-mail: maoslyst@gmail.com DGI Østjylland har mange forskellige tilbud til cyklister, både begyndere, øvede og lettere ’rustne’. Se mere på: dgi.dk/cykling/cykling eller kontakt: Tlf. Bjørn s. Jensen e-mail: Bjoern.soevsoe.Jensen@dgi.dk  

 

Tekst: Allan Witte