Vital har allieret sig med en førende dansk forsker inden for kultur- og sundhedsfeltet for at gøre os klogere på tværfeltet og særligt Kultur på Recept. 

Af Kasper Fryd Kristensen 
 
Kunst og kultur vækker følelser i os. For nogle med malerpenslen i hånden, for andre til en koncert blandt mange mennesker. Vi behøver næppe forskningen til at fortælle os, at vi bliver glade, opløftede eller inspirerede af kunst og kultur, men måske netop fordi det er så indlysende, er der al mulig grund til at undersøge det nærmere. For hvis det virker, hvordan kan vi så bruge det aktivt og bevidst til at fremme sundheden for mennesker – syge som raske? 

Anita Jensen står bag de første forskningsresultater om Kultur på Recept i en dansk kontekst, da Nyborg, Silkeborg, Vordingborg og Aalborg modtog satspuljemidler til at afprøve Kultur på Recept-programmer i kommunerne fra 2016-2019. 

 
Hvad dækker kultur- og sundhedsfeltet over? 

Både ”kultur” og ”sundhed” er enormt vide begreber. Det burde egentlig udvides til kunst, kultur og sundhed, da det omhandler kunstarter som musik, dans, teater, osv. Med ”sundhed” taler vi i det her felt om den holistiske sundhed, som omfatter mange ting: det fysiske, psykiske, eksistentielle, arbejdsrelaterede, følelsesmæssige – hele mennesket. Det er det store perspektiv, hvor andre forskere endda vil argumentere for, at andet og mere kan være en del af feltet, som for eksempel kulturhistorien. Som et nyt felt må vi byde nye aktører velkommen.


 
Hvad er Kultur på Recept? 

Kort sagt så er Kultur på Recept et alternativ til mere traditionel behandling som medicin eller psykoterapi. Du går til lægen, og får en recept på et gruppebaseret forløb, der bruger kunst- og kulturaktiviteter til at fremme deltagernes mentale sundhed. Forløbene ordineres primært til sygeramte borgere med stress, angst eller depression.

 
 
Hvilke effekter har forløbene? 

Forskningen viser, at deltagelse i kunst- og kulturaktiviteter fremmer mental sundhed på forskellige parametre, så som øget følelse af selvtillid og trivsel, forbedret selvværd, forøget motivation og aspiration, mindsket depression, fremme af håb. Det er både i udlandet og i Danmark, at vi ser de her selvoplevede effekter, der kan have enorm indflydelse på menneskers livskvalitet.
 

Er det kun folk med diagnoser, der kan få glæde af det? 

Man behøver ikke have en diagnose med stress, angst eller depression. Alder spiller heller ikke en rolle i forhold til, hvem der kan få gavn af de her tilbud. Det handler dybest set om, at man får fællesskab, man gør noget aktivt, man gør noget meningsfuldt. Det taler meget ind i det her ABC for Mental Sundhed, man arbejder ud fra i mange kommuner. Det kan man jo sagtens opsøge uden for de her fællesskaber og forløb. 

 
Hvordan ser fremtiden ud for Kultur på Recept? 

Jeg arbejder med Kultur på Recept, som er målrettet mod borgere med depression, angst, stress og den slags. Men vi har også en kategori, der hedder ensomhed og social isolation, som vi kommer til at kigge på som en separat målgruppe. Vi er ikke i gang endnu, men vi tænker, der er et potentiale for at lave grupper med ældre. Vi oplever, at de skaber en positiv dynamik i grupperne, da de er engagerede og tryghedsskabende for de andre deltagere. 

 
Bør Kultur på Recept indgå som en del af alle kommuners sundhedstilbud? 

Det vil da glæde mig, hvis der var Kultur på Recept-forløb i alle 98 kommuner. Men hvis man har med folk at gøre, der ikke har det godt, skal man også kunne håndtere det, især hvis der er et eller andet mål om fx beskæftigelse. Så bliver det lidt mudret. Det fungerer bedst uden forventninger til deltagerne. Hvis vi vælger at sende de her mennesker igennem et sundhedsforløb, skal fagpersonerne have evnerne til at håndtere personer med psykiske udfordringer. 

 
Er du stødt på noget overraskende i din forskning inden for feltet? 

Vi er i gang med et studie, der kigger på sammenhæng mellem hjerte-kar-sygdomme og kulturaktiviteter og de mennesker, som går i biograf, teater, museum har mindre risiko for hjerte-kar-sygdom, som jo er det største problem for folkesundheden i mange aldersgrupper. Det er et vildt spændende fund, som jeg glæder mig til at få publiceret senere på året.  
 

Tværfeltet mellem kultur og sundhed 

Kultur- og sundhedsfeltet er et diverst og mangfoldigt felt. I et essay forsøger Anita Jensen at gøre feltet forståeligt i en dansk kontekst. Læs det ved at scanne QR-koden med dit mobilkamera (QR-kode: Kultur og sundhed – et mangfoldigt felt. Et essay | Nordic Journal of Arts, Culture and Health (idunn.no))   

FORSKEREN: Anita Jensen

  • Gæsteforsker på Aalborg Universitet. 
  • Tilknyttet Nationalt Center for Kunst og Mental Sundhed. 
  • Arbejder til hverdag som forsker og strateg i Region Skåne i Sverige.  

Siden 2016 har man i Danmark arbejdet med Kultur på recept, som henvender sig til borgere, der er ledige eller sygemeldte med stress, angst eller depression. Målet er at styrke borgerens mentale sundhed ved at fokusere på kultur fremfor sygdom. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.