De fleste af os kender det. Bukserne strammer lidt mere end de plejer, eller vi puster lidt rigeligt, når vi går på trapper. Nu skal det være – nu vil jeg leve lidt sundere. Men hvor er det lige, jeg går hen, hvis jeg skal have et lille skub?

Vi har samlet en række tilbud, der kan gøre hverdagen lidt sundere for dig og din familie.

 

Tobak

Rygning er en af de største trusler mod vores helbred. Folkesundhed Aarhus og Apotekerne har en række tilbud til rygestop. Både individuelt og som gruppeforløb. sundhedstilbud.dk

 

Alkohol

Er du bekymret over, at du drikker for meget? Folkesundhed Aarhus og Alkoholbehandlingen kan hjælpe dig – også hvis du er bekymret for en ven eller et familiemedlem. sundhedstilbud.dk

 

Sund mad

I teorien er det ikke så svært at spise sundt, man skal bare leve efter Fødevarestyrelsens officielle kostråd: Altomkost.dk Men i virkelighedens verden er det ikke så let. Få hjælp til at spise sundt eller lave sund mad hos fx FOF-Aarhus, der har kurser, hvor det sunde måltid er i fokus. Flere højskoler har også mad og ernæring på programmet, og hos Folkesundhed Aarhus er der forløb om sund mad og bevægelse for særlige grupper. sundhedstilbud.dk

 

Motion

Når det gælder motion, idræt og bevægelse er mulighederne uanede. Idrætsforeninger har tilbud till alle aldersgrupper og alle træningsniveauer. Fitnesscentre findes overalt i kommunen, og oplysningsforbund som FO og FOF kan tilbyde alt fra mavedans til mindfulness. Fo.dk og fof.dk De mindste kan gå til babysvømning og de ældre til seniordans og selvtræning på lokalcentre. Der findes også rige muligheder for motion, der passer til dig, når du har tid og lyst – fx de mange udendørs fitnesspladser rundt om i kommunen. Gå ind på aarhus.dk og søg på fitnessparker.

 

Stress/depression

Psykiske problemer er én af de største trusler for vores helbred, og stress og/eller depression er nogle af de hyppigste lidelser. Årsagerne kan være mange, og det kan behandlingen derfor også være. Din egen læge er den nærmeste til at hjælpe dig, men ud over det, findes der en række tilbud. Folkesundhed Aarhus har forløb for stress og depressionsramte: sundhedstilbud.dk. Og som noget nyt kan alle borgere i Aarhus nu gratis dyrke mindfulness hver torsdag: mindfulness.au.dk.

 

Børn og unge med problemer

En del børn har store problemer i daginstitutioner og skoler. Problemer som forældrene ofte ikke er i stand til at løse selv. Aarhus Kommune har en række hjælpemuligheder. Fra en åben anonym rådgivning over forskellige tilbud til familiebehandling og støtte til både barnet og resten af familien: aarhus.dk – søg på ’familier med problemer’. Børnene kan også selv bede om råd gennem Børnetelefonen: bornetelefonen.dk Og til de unge mellem 17 og 25 år tilbyder Aarhus Kommune gratis psykologhjælp: aarhus.dk – søg på ’psykologhjælp til unge’.

 

Børns inkontinens

Tisser dit barn i sengen om natten? Har dit barn problemer med ufrivillig afføring? Få hjælp i Sundhedsplejens Inkontinens Klinik. Dit barn skal være mellem 5-16 år og bo i Aarhus Kommune. Klinikken ligger på Jettesvej 10A i Brabrand og har åbent mandage kl. 13-15. Sundhedsplejerske Laila Thomsen kan træffes på telefon 51 57 51 24 og sundhedsplejerske Anette Østergaard på 51 57 51 86 sundhedspleje.aarhus.dk

 

Parforhold/skilsmisse

Efter ny lovgivning, der trådte i kraft den 1. april i år, kan ægtefæller med fælles børn under 18 år som udgangspunkt ikke blive skilt med det samme, fordi der indføres en refleksionsperiode på tre måneder. Ud over et obligatorisk digitalt forløb får forældrene tilbudt en målrettet rådgivnings- og afklaringssamtale, ligesom de får adgang til Familieretshusets (tidligere Statsforvaltningens) tilbud om rådgivning og konfliktmægling. familieretshuset.dk Mødrehjælpen har en rådgivningstjeneste, der kan hjælpe før, under og efter en skilsmisse. moedrehjaelpen.dk

 

Sygdomsrelaterede tilbud

Hjertesygdom i hverdagen Kurset er til dig, der har haft hjertesygdom i kortere eller længere tid. I mødes én gang om ugen i 8 uger, 2-3 timer hver gang. Kurset indeholder bl.a. korte oplæg, dialog, erfaringsudveksling og praktisk madlavning. sundhedstilbud.dk

 

Hjerterehabilitering

Forløbet i hjerterehabilitering er en del af efterbehandlingen efter blodprop i hjertet, ballonudvidelse, hjertekrampe, bypass-operation, hjertesvigt eller hjerteklap-operation. I forløbet får du støtte og vejledning af en sygeplejerske, fysioterapeut og en diætist. sundhedstilbud.dk

 

Kræft

Folkesundhed Aarhus har et forløb til dig der enten har haft kræft eller har kræft. I forløbet arbejder du med at øge dit velbefindende og få fokus på, hvad du kan gøre i din hverdag. sundhedstilbud.dk Kræftens Bekæmpelse har en lang række rådgivningstilbud forankret i kræftpatienternes hus Hejmdal ved det gamle kommunehospital. Cancer.dk – søg på Hejmdal.

 

KOL

Folkesundhed Aarhus har tilbud både til dem, har fået konstateret KOL for kort tid siden og til dem, der har levet med det i længere tid. Undervisningen indeholder bl.a. korte oplæg, dialog, øvelser, erfaringsudveksling og praktisk madlavning. sundhedstilbud.dk Lungeforeningen har en lokalafdeling i Aarhus, der også har tilbud til mennesker med KOL. lunge.dk/regionmidt

 

Type 2-diabetes

Folkesundhed Aarhus har tilbud til mennesker medtype 2-diabetes. Undervisningen indeholder bl.a. korte oplæg, dialog, øvelser, erfaringsudveksling og praktisk madlavning. sundhedstilbud.dk Diabetesforeningen har en rådgivningstjeneste til mennesker med type type 2-diabetes. Både ny-diagnosticerede og mennesker der har haft sygdommen i længere tid. Foreningen har også en lokalafdeling i Aarhus. aarhus.diabetes.dk

 

Ondt i ryggen

Folkesundhed Aarhus har tilbud til mennesker med smerter i lænden. Træningen foregår på hold og ledes af en fysioterapeut. Målet er at give dig et så aktivt hverdagsliv som muligt, hvor træning og bevægelse indgår som en naturlig del. sundhedstilbud.dk

 

Kroniske smerter

Folkesundhed Aarhus har et forløb i aktiv smertehåndtering til dem, der lever med smerter. Forløbet er et aktivt selvhjælpskursus, hvor deltagerne får mulighed for at samle redskaber til bedre at kunne leve et godt og aktivt liv på trods af smerter. sundhedstilbud.dk

 

Demens

Demens er en sygdom, der berører både den syge selv og de pårørende. På demenscentrum.aarhus.dk kan du læse mere om, hvordan du kan forholde dig, både hvis du er ramt af sygdommen eller pårørende. Her kan du blandt andet læse om Demenshjørnet i Aarhus Midtby, som primært henvendes sig til mennesker, der har fået demens for nylig. Alzheimerforeningen har også en række støttetilbud til mennesker med demens og deres pårørende – og en lokalafdeling i Aarhus. alzheimer.dk

 

Sindslidelser

Der findes omkring 450 psykiatriske diagnoser og ca. hver anden familie kommer på et tidspunkt i livet i kontakt med det psykiatriske system. Du kan få hjælp og rådgivning hos nogle af de store aktører på området: fx SIND, Bedre Psykiatri eller Livslinjen sind.dk bedrepsykiatri.dk livslinien.dk


Folkesundhed Aarhus

Folkesundhed Aarhus står bag flere af tilbuddene på siderne her – og ligeledes bag de tilbud, som Shada Faleh Albadri i interviewet her benytter sig af i Globus 1 i Brabrand. Alle forløb er gratis og starter med en indledende samtale med en sundhedskonsulent. Sammen finder I ud af, om et forløb hos Folkesundhed er det rigtige for dig. Hvis der ikke er et tilbud, der passer til dig, kan du få gode råd om andre muligheder. Folkesundhed.aarhus.dk